Skargi i wnioski


Skargi i wnioski przyjmowane są w Biurze Obsługi Klienta.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą faksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

Zasady rozpatrywania skarg i wniosków określają:

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018r. , poz. 2096),
  • Ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998r. ze zm.,
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5 poz.46),
  • Statut Powiatu Radomszczańskiego,
  • Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Radomsku.

Starosta i Wicestarosta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek, w godzinach 13:00 16:30. Jeżeli czwartek jest dniem wolnym od pracy, mieszkańcy są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Przy Radzie Powiatu Radomszczańskiego działa komisja skarg, wniosków i petycji. Zadaniem komisji jest analizowanie i opiniowanie skierowanych do  rady powiatu skarg na działalność starosty, zarządu, i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, wniosków i petycji składanych przez obywateli.

Informacja wytworzona przez:
Bartłomiej Kurek , w dniu:  29‑04‑2014 09:11:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dariusz Staszczyk
email: admin@radomszczanski.pl tel.:44 6858999 fax: 44 6834335
, w dniu:  29‑04‑2014 09:11:00
Data ostatniej aktualizacji:
12‑12‑2018 13:35:58
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie