Nabór pracowników


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w procesie naboru

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Radomszczański z siedzibą w Radomsku przy ul. Leszka Czarnego 22,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod(a)radomszczanski.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnego naboru na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Starostwie,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie  z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody,
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa,

7) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych wyłącznie na podstawie przepisów prawa,
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Plik pdf INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
06‑06‑2019 14:59:42
Podinspektor w Biurze Promocji Powiatu, Turystyki i Sportu w pełnym wymiarze czasu pracy (oferta pracy XI/2019).
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
490KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
06‑06‑2019 11:29:44
Podinspektor w Biurze Promocji Powiatu, Turystyki i Sportu w pełnym wymiarze czasu pracy (oferta pracy IX/2019).
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
440KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
29‑04‑2019 14:34:55
Podinspektor w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w pełnym wymiarze czasu pracy.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
299KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
29‑04‑2019 14:34:05
Podinspektor w Biurze Rady Powiatu.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
335KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
29‑04‑2019 14:32:52
Podinspektor w Wydziale Budownictwa i Architektury.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
363KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
23‑04‑2019 14:12:43
Audytor wewnętrzny w niepełnym wymiarze czasu pracy -  0,5 etatu.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
342KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf INFORMACJA O ODSTĄPIENIU OD PROCEDURY NABORU
17‑04‑2019 10:59:08
Podinspektor w Biurze Promocji Powiatu, Turystyki i Sportu w pełnym wymiarze czasu pracy (oferta pracy X/2019).
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
458KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf OŚWIADCZENIE
04‑06‑2018 09:59:39
O zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
175KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf OŚWIADCZENIE
28‑05‑2018 11:35:46
O wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu naboru.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
365KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
14‑03‑2019 13:09:09
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
30KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 11 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Anna Gaik-Ślęzak , w dniu:  28‑04‑2014 15:28:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dariusz Staszczyk
email: admin@radomszczanski.pl tel.:44 6858999 fax: 44 6834335
, w dniu:  28‑04‑2014 15:28:00
Data ostatniej aktualizacji:
06‑06‑2019 15:00:25
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie