Pożytek publiczny


Plik pdf Wyniki otwartego konkursu ofert
14‑12‑2018 09:02:33
Na powierzenie prowadzenia w Powiecie Radomszczańskim w 2019 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
496KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok
23‑10‑2018 14:41:57

Podczas XLVIII  Sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego uchwalono Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

Roczny program współpracy ma charakter informacyjny i stanowi przejaw woli współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi, zawiera wszelkie formy współpracy powiatu z organizacjami.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
8,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf PROTOKÓŁ Z PROWADZONYCH KONSULTACJI
19‑10‑2018 12:49:12
W okresie 05.10.2018r. - 19.10.2018r.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
826KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 – projekt po konsultacjach.
16‑10‑2018 13:08:47

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok -  projekt.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
4,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf INFORMACJA O PROWADZENIU KONSULTACJI
05‑10‑2018 14:42:16
Projekt uchwały Rady Powiatu Radomszczańskiego w sprawie zasad zgłaszania projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf INFORMACJA
26‑09‑2018 14:13:06

Uzasadnienie wraz z wynikiem konsultacji trwającymi w okresie  od 30.08.2018 do 13.09.2018 r. oraz stanowiskiem  Zarządu Powiatu Radomszczańskiego.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Konsultacje projektu Uchwały Rady Powiatu Radomszczańskiego
07‑09‑2018 15:43:52
W sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Radomszczańskiego.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
7,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf INFORMACJA O PROWADZENIU KONSULTACJI
03‑09‑2018 14:26:03
Przedmiot konsultacji: Projekt uchwały Rady Powiatu Radomszczańskiego, w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
39KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
8,9MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Oferty na realizację zadań publicznych złożone w ramach procedury uproszczonej

15‑06‑2018 13:59:12

1. Stowarzyszenie: Zespół Ludowy Dziepółlanki  w ramach  procedury uproszczonej w 2018r. na realizację zadania publicznego: „Prezentacja działalności Zespołów Ludowych z okolic Radomska”,

2. Klub Sportowy NOKAUT Radomsko w ramach  procedury uproszczonej w 2018r. na realizację zadania publicznego: III Gala Boksu o Puchar Starosty  Radomszczańskiego ”,

3. Klub Sportowy Tytani Radomsko w ramach  procedury uproszczonej w 2018r. na  realizację zadania publicznego: „IV Mistrzostwa Powiatu Radomszczańskiego  w Crossfit”.

Zgodnie z art. 19a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 poz.450 ) Zarząd Powiatu Radomszczańskiego po rozpatrzeniu celowości realizacji zadania przedstawia oferty złożone w ramach procedury uproszczonej. Jednocześnie informujemy, że każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Termin zgłaszania uwag na adres: Starostwo Powiatowe w Radomsku, 97-500 Radomsko ul. Leszka Czarnego 22, upływa dnia 21 czerwca 2018 r.

Oferta dostępna na:
1) BIP Starostwa Powiatowego w Radomsku.
2) stronie internetowej powiatu radomszczańskiego,
3) tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radomsku (tablica ogłoszeń na parterze).

Decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Radomsku, niezależnie od daty stempla pocztowego.
Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 152 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 16
Informacja wytworzona przez:
Sławomir Ciupiński
email: avk@radomszczanski.pl tel.:44 6858999 fax: 44 6834335
, w dniu:  28‑04‑2014 14:58:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dariusz Staszczyk
email: admin@radomszczanski.pl tel.:44 6858999 fax: 44 6834335
, w dniu:  28‑04‑2014 14:58:00
Data ostatniej aktualizacji:
14‑12‑2018 09:03:10
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie