Pożytek publiczny


OGŁOSZENIA - KONKURSY OFERT NA WSPARCIE ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2023 ROKU

18‑05‑2023 11:59:51

 

Zarząd Powiatu Radomszczańskiego ogłasza otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023r.

Termin składania ofert do dnia: 09 czerwca 2023 r. (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Radomsku).

Oferty należy składać do Starostwa Powiatowego w Radomsku, ul. Leszka Czarnego 22, Biuro Obsługi Klienta - parter, w poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godz. 7.30 – 15.30,  w czwartek w godz. 7.30 – 16.30.

Wzór oferty realizacji zadania publicznego znajdziesz TUTAJ

Dokumenty:
Plik pdf 1. Uchwała 78-2023-VI - aktywizacja seniorów.pdf
18‑05‑2023 12:09:38
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
173KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 1. Ogłoszenie - aktywizacja seniorów - 2tys.pdf
18‑05‑2023 12:09:38
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
102KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 2. Uchwała 79-2023-VI - wystawa plastyków.pdf
18‑05‑2023 12:09:38
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
184KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 2. Ogłoszenie kultura wystawa plastyczna - 16tys.pdf
18‑05‑2023 12:09:38
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
90KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 3. Uchwała 80-2023-VI - wsparcie wydarzeń artystycznych.pdf
18‑05‑2023 12:09:38
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
195KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 3. Ogłoszenie - wydarzenia artystyczne - 12tys.pdf
18‑05‑2023 12:09:38
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
90KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 4. Uchwała 81-2023-VI - strzelnica sportowa podczas imprezy powiatowej.pdf
18‑05‑2023 12:09:38
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
176KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 4. Ogłoszenie sport strzelnica podczas imprezy powiatowej - 2tys.pdf
18‑05‑2023 12:09:38
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
90KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 5. Uchwała 82-2023-VI - bezpieczne wakacje nad wodą.pdf
18‑05‑2023 12:09:38
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
197KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 5. Ogłoszenie sport - bezpieczne wakacje nad woda - 8tys.pdf
18‑05‑2023 12:09:38
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
92KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 6. Uchwała 83-2023-VI - zajęcia sportowe fair-play.pdf
18‑05‑2023 12:09:38
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
208KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 6. Ogłoszenie sport - sport w czasie wakacji - 10tys.pdf
18‑05‑2023 12:09:38
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
90KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 7. Uchwała 84-2023-VI - wyjazdowe formy wypoczynku.pdf
18‑05‑2023 12:09:38
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
174KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 7. Ogłoszenie - wypoczynek dzieci i młodzieży 2023 - 10tys.pdf
18‑05‑2023 12:09:38
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
85KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 8. Uchwała 85-2023-VI - półkolonie dla dzieci i młodzieży.pdf
18‑05‑2023 12:09:38
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
187KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 8. Ogłoszenie - półkolonie dzieci i młodzieży 2023 - 10tys.pdf
18‑05‑2023 12:09:38
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
85KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 9. Uchwała 86-2023-VI - rajd rowerowy.pdf
18‑05‑2023 12:09:38
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
188KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 9. Ogłoszenie turystyka - rajd rowerowy - 5tys.pdf
18‑05‑2023 12:09:38
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
90KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 10. Uchwała 87-2023-VI - wycieczki krajoznawcze.pdf
18‑05‑2023 12:09:38
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
195KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 10. Ogłoszenie turystyka - wycieczka - 7tys.pdf
18‑05‑2023 12:09:38
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
92KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 11. Uchwała 88-2023-VI - spływ kajakowy.pdf
18‑05‑2023 12:09:38
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
191KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 11. Ogłoszenie turystyka - splywy kajakowe - 4tys.pdf
18‑05‑2023 12:09:38
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
93KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała 77/2023/VI - unieważnienie konkursów z uwagi na brak ofert oraz nie spełnienie wymogów
18‑05‑2023 11:55:19
Uchwała 77/2023/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie unieważnienia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz krajoznawstwa i turystyki na terenie Powiatu Radomszczańskiego w 2023 roku.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
287KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf WYNIKI KONKURSÓW 2023
10‑05‑2023 09:18:03

Wyniki konkursów ofert na realizacje zadan publicznych w 2023 z zakresu:

  • działania na rzecz osób w wieku emerytalnym,
  • promocji i organizacji wolontariatu,
  • upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
  • upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
  • krajoznawstwa i turystyki na terenie Powiatu Radomszczańskiego.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
296KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2022
15‑02‑2023 13:48:05

Zarząd Powiatu Radomszczańskiego przedkłada sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2022.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
6,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok
22‑12‑2022 14:17:34
Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,8MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia w Powiecie Radomszczańskim nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2023 roku
23‑11‑2022 15:14:39
Zarząd Powiatu Radomszczańskiego na posiedzeniu w dniu 23 listopada 2022 r. postanowił  powierzyć  Fundacji Studenckiej Młodzi-Młodym realizację  zadania publicznego pn.: „Powierzenie prowadzenia w Powiecie Radomszczańskim nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2023 roku - prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w miejscowościach: Brudzice, Przedbórz, Gidie, Ładzice i Kamieńsk oraz prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w miejscowościach: Strzelce Male, Wielgomlyny, żytno, Kobiele Wielkie i Kodrąb"
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
150KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

WYNIKI KONSULTACJI

09‑11‑2022 12:18:50

Uzasadnienie wraz z wynikiem konsultacji trwającymi w okresie od 24.10.2022 do 07.11.2022 r. oraz stanowiskiem Zarządu Powiatu Radomszczańskiego w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

Dokumenty:
Plik pdf Program współpracy na 2023 rok.pdf
09‑11‑2022 12:19:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uzasadnienie wraz z wynikiem konsultacji.pdf
09‑11‑2022 12:19:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
409KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2023 – projekt – Konsultacje

24‑10‑2022 09:39:31

 

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

 

Dokumenty:
Plik pdf 1. Konsultacje 24.10.2022 - 07.11.2022.pdf
24‑10‑2022 09:44:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
123KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 2. Program współpracy z NGO - projekt 2023.pdf
24‑10‑2022 09:44:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,8MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 3. Projekt uchwały Rady Powiatu.pdf
24‑10‑2022 09:44:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
118KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 4. Ogłoszenie - spotkanie 03.11.2022.pdf
24‑10‑2022 09:44:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
68KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY ZA 2021 ROK
11‑04‑2022 07:52:06
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2021 rok.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
8,8MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2022
17‑12‑2021 15:52:03

 

 

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2022.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 31 Numer strony: 1  2  3  4  
Informacja wytworzona przez:
Kamila Kowalska
email: organizacyjny4@radomszczanski.pl tel.:44 6858925
, w dniu:  28‑04‑2014 14:58:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dariusz Staszczyk
email: admin@radomszczanski.pl tel.:44 6858999 fax: 44 6834335
, w dniu:  28‑04‑2014 14:58:00
Data ostatniej aktualizacji:
18‑05‑2023 12:09:40
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie