Pożytek publiczny


Plik pdf Oferta Uproszczona Stowarzyszenia Sympatyków Pojazdów Militarnych ROTA
27‑07‑2023 13:28:42

Oferta Stowarzyszenia Sympatyków Pojazdów Militarnych ROTA,
w ramach procedury uproszczonej w 2023 roku, na realizację zadania publicznego
pt.: „ Organizacja strzelnicy sportowej ASG   w ramach imprezy: Rajd Pieczonego Ziemniaka”.

Zgodnie z art. 19a ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 poz. 571) Zarząd Powiatu Radomszczańskiego, po rozpatrzeniu celowości realizacji zadania, przedstawia ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Sympatyków Pojazdów Militarnych ROTA, w ramach procedury uproszczonej w 2023 roku, na realizację zadania publicznego:                „ Organizacja strzelnicy sportowej ASG w ramach imprezy: Rajd Pieczonego Ziemniaka”.

Jednocześnie informujemy, że każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Termin zgłaszania uwag na adres: Starostwo Powiatowe w Radomsku, 97-500 Radomsko ul. Leszka Czarnego 22, upływa dnia 03 sierpnia 2023 roku.

Oferta dostępna:                                                               

 1. BIP Starostwa Powiatowego w Radomsku,
 2. stronie internetowej Powiatu Radomszczańskiego,
 3. tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radomsku      (tablica ogłoszeń na I piętrze).

Decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Radomsku, niezależnie od daty stempla pocztowego.

Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Uchwała 116/2023/VI

17‑07‑2023 10:55:47

Unieważnienia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz krajoznawstwa i turystyki na terenie Powiatu Radomszczańskiego w 2023 roku.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf UCHWAŁA NR 111/2023/VI ZARZĄDU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO
10‑07‑2023 10:53:13

W sprawie: unieważnienie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych  z zakresu  pomocy  społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2023 roku.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
307KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf WYNIKI KONKURSÓW 2023
28‑06‑2023 13:46:00

 

Wyniki konkursów ofert na realizacje zadan publicznych w 2023 z zakresu:

 • działania na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 • upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
 • upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 • krajoznawstwa i turystyki na terenie Powiatu Radomszczańskiego.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
73KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała 77/2023/VI - unieważnienie konkursów z uwagi na brak ofert oraz nie spełnienie wymogów
18‑05‑2023 11:55:19
Uchwała 77/2023/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie unieważnienia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz krajoznawstwa i turystyki na terenie Powiatu Radomszczańskiego w 2023 roku.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
287KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf WYNIKI KONKURSÓW 2023
10‑05‑2023 09:18:03

Wyniki konkursów ofert na realizacje zadan publicznych w 2023 z zakresu:

 • działania na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 • promocji i organizacji wolontariatu,
 • upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
 • upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 • krajoznawstwa i turystyki na terenie Powiatu Radomszczańskiego.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
296KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2022
15‑02‑2023 13:48:05

Zarząd Powiatu Radomszczańskiego przedkłada sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2022.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
6,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok
22‑12‑2022 14:17:34
Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,8MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia w Powiecie Radomszczańskim nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2023 roku
23‑11‑2022 15:14:39
Zarząd Powiatu Radomszczańskiego na posiedzeniu w dniu 23 listopada 2022 r. postanowił  powierzyć  Fundacji Studenckiej Młodzi-Młodym realizację  zadania publicznego pn.: „Powierzenie prowadzenia w Powiecie Radomszczańskim nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2023 roku - prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w miejscowościach: Brudzice, Przedbórz, Gidie, Ładzice i Kamieńsk oraz prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w miejscowościach: Strzelce Male, Wielgomlyny, żytno, Kobiele Wielkie i Kodrąb"
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
150KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

WYNIKI KONSULTACJI

09‑11‑2022 12:18:50

Uzasadnienie wraz z wynikiem konsultacji trwającymi w okresie od 24.10.2022 do 07.11.2022 r. oraz stanowiskiem Zarządu Powiatu Radomszczańskiego w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

Dokumenty:
Plik pdf Program współpracy na 2023 rok.pdf
09‑11‑2022 12:19:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uzasadnienie wraz z wynikiem konsultacji.pdf
09‑11‑2022 12:19:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
409KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 34 Numer strony: 1  2  3  4  
Informacja wytworzona przez:
Edyta Woldan
email: organizacyjny2@radomszczanski.pl
, w dniu:  28‑04‑2014 14:58:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dariusz Staszczyk
email: admin@radomszczanski.pl tel.:44 6858999 fax: 44 6834335
, w dniu:  28‑04‑2014 14:58:00
Data ostatniej aktualizacji:
27‑07‑2023 13:43:50
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie