Ochrona środowiska


Plik pdf Zgłoszenie
29‑11‑2021 08:25:25
 danych dotyczących wielkości i rodzaju emisji dla instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne operatora P4 Sp. z o. o. oznaczonej symbolem RDM0004 A zlokalizowanej na działce o nr ewid. 2/176 w 16 obrębie ewidencyjnym w Radomsku.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
3,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja
18‑11‑2021 14:16:30
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Sieradzu dotycząca wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego związanego z budową i eksploatacją studni głębinowej na działce o nr ewid. 424 zlokalizowanej w obrębie ewidencyjnym Dmenin, gmina Kodrąb.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
209KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja
18‑11‑2021 14:12:57
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Sieradzu dotycząca wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego związanego z budową i eksploatacją studni głębinowej na działce o nr ewid. 403 zlokalizowanej w obrębie ewidencyjnym Dmenin, gmina Kodrąb.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
285KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Postanowienie
17‑11‑2021 13:57:50

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Sieradzu dotyczące nadania pozwoleniu wodnoprawnemu w sprawie przebudowy Drogi Wojewódzkiej nr 784 na odcinku Stanisławice-Pławno klauzuli natychmiastowej wykonalności.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
296KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zawiadomienie
16‑11‑2021 08:33:26
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego związanego z rozbudową i przebudową budynku handlowo-usługowego "Biedronka" zlokalizowanego przy ul. Trytwa 6 w Przedborzu na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
285KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zgłoszenie
15‑11‑2021 10:21:42
zakończenia eksploatacji instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne operatora P4 Sp. z o. o. oznaczonej symbolem RDM4435 A zlokalizowanej w m. Malutkie 15, gmina Dobryszyce.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
253KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja
15‑11‑2021 08:23:28
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Sieradzu dotycząca  udzielenia pozwolenia wodnoprawnego związanego z lokalizacją na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią inwestycji polegającej na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Ruda VIII położonego na działkach o numerach ewidencyjnych 938/1, 942, 946, 945, 941, 937 i 933 zlokalizowanych w obrębie ewidencyjnym Ruda, gmina Gidle.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
123KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zawiadomienie
09‑11‑2021 14:11:51
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego związanego z poborem wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego w m. Przerąb, gm. Masłowice.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
334KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zgłoszenie
03‑11‑2021 09:12:38
danych dotyczących wielkości i rodzaju emisji dla instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne operatora Towerlink Poland Sp. z o. o. (dawniej Polkomtel Infrastruktura Sp. z o. o. ) oznaczonej symbolem BT31058 E75 GOMUNICE zlokalizowanej na działce o nr ewid. 353/2 w obrębie ewidencyjnym Słostowice, gmina Gomunice.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,8MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja
28‑10‑2021 12:40:46
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Sieradzu dotycząca  udzielenia pozwolenia wodnoprawnego związanego z lokalizacją na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią inwestycji polegającej na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Ruda VII położonego na działkach o numerach ewidencyjnych 1090 i 1091 zlokalizowanych w obrębie ewidencyjnym Ruda, gmina Gidle.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
122KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 241 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 25
Informacja wytworzona przez:
Adam Kuligowski
email: srodowisko@radomszczanski.pl
, w dniu:  28‑04‑2014 14:57:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dariusz Staszczyk
email: admin@radomszczanski.pl tel.:44 6858999 fax: 44 6834335
, w dniu:  28‑04‑2014 14:57:00
Data ostatniej aktualizacji:
29‑11‑2021 08:26:22
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie