Ochrona środowiska


Plik docx Zawiadomienie
28‑09‑2022 09:07:59
Starosty Radomszczańskiego z dnia 27.09.2022 r., znak:PŚIII.6241.2.2022,  dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zmiany warunków decyzji Starosty Radomszczańskiego z dnia 26.08.2021 r., znak: PŚIII.6241.1.2021, dotyczącej dostosowania warunków eksploatacji przedsięwzięcia – Drogi Wojewódzkiej nr 484  na odcinku Łękawa-Kamieńsk (od km 34+502,66 do km 42+873,98) do wymagań ochrony środowiska w zakresie ochrony akustycznej.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
23KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie
26‑09‑2022 09:06:52
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, dotyczące wszczęcia postępowania wodnoprawnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. wylotów kanalizacji deszczowej na działkach o numerach ewidencyjnych 513 i  514 w obrębie ewidencyjnym Borzykowa, gmina Żytno.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
790KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie
05‑09‑2022 13:54:59
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie -  Zarządu Zlewni w Sieradzu, dotyczące udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - studni głębinowej  na terenie działki o nr ewid. 224/1 w obrębie ewidencyjnym Dziepółć, gmina Radomsko oraz pobór wód podziemnych z niej.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
264KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zgłoszenie
31‑08‑2022 14:02:34

danych dotyczących wielkości i rodzaju emisji dla instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne operatora T-Mobile Polska S.A. oznaczonej symbolem (88036N!) WPI_RADOMSKO_STARADROGA85, zlokalizowanej przy ul. Stara Droga 85 w Radomsku (ograniczono negatywne oddziaływanie tej instalacji poprzez demontaż anteny radiolinii).

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1 022KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie
29‑08‑2022 14:11:35
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie -  Zarządu Zlewni w Sieradzu dotyczące  wszczęcia postępowania wodnoprawnego w sprawie realizacji zadania pn. "Zabezpieczenie wypłycenia rurociągu na rzece Widawce w m. Zalesiczki", dotyczącego wykonania urządzeń wodnych na działkach o nr ewid. 787, 297, 298, 299, 300, 777 i 778 w obrębie ewidencyjnym Zalesiczki, gmina Dobryszyce, mających na celu zabezpieczenie rurociągu prowadzącego końcowe produkty z produkcji naftowej przed nadmierną erozją wód z tego cieku wodnego.  
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zgłoszenie
11‑08‑2022 08:34:37
danych dotyczących wielkości i rodzaju emisji dla instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne operatora Orange Polska S.A. oznaczonej symbolem: 88367 (88367N!) RADOMSKO GRZYBOWA PLAY (WPI_RADOMSKO_PLAY) , zlokalizowanej na działce o nr ewid. 143 w 28 obrębie ewidencyjnym w Radomsku.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
3,8MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zgłoszenie
28‑07‑2022 09:13:26
danych dotyczących wielkości i rodzaju emisji dla instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne operatora Emitel S.A., oznaczonej symbolem: TSR Kamieńsk Zwałowisko, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 162 w obrębie ewidencyjnym Piła Ruszczyńska, gmina Kamieńsk.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zgłoszenie
18‑07‑2022 09:15:40
danych dotyczących wielkości i rodzaju emisji dla instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne operatora Orange Polska S.A., oznaczonej symbolem: 7775 (88133N!)KAMIEŃSK_NEW, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 162 w obrębie ewidencyjnym Piła Ruszcyńska, gmina Kamieńsk.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja
15‑07‑2022 10:56:31
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Zarządu Zlewni w Sieradzu, dotycząca  wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego związanego z inwestycją spółki Fieldstone Investments II Sp. z o. o., polegającą na budowie chłodni oraz powierzchni utwardzonych na działce o nr ewid. 2/1 w obrębie ewidencyjnym Huta Brudzka, gmina Dobryszyce.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
215KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zgłoszenie
14‑07‑2022 09:06:29
danych dotyczących wielkości i rodzaju emisji dla instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne operatora EMITEL S.A., oznaczonej jako OM Jabłonna Przedbórz, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 2499 w obrębie ewidencyjnym Jabłonna, gmina Przedbórz.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 308 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 31
Informacja wytworzona przez:
Adam Kuligowski
email: srodowisko@radomszczanski.pl
, w dniu:  28‑04‑2014 14:57:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dariusz Staszczyk
email: admin@radomszczanski.pl tel.:44 6858999 fax: 44 6834335
, w dniu:  28‑04‑2014 14:57:00
Data ostatniej aktualizacji:
28‑09‑2022 09:12:41
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie