Ochrona środowiska


Plik pdf Zgłoszenie
12‑04‑2024 09:10:35
danych dotyczących wielkości i rodzaju emisji dla instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne operatora EMITEL S.A. oznaczonej symbolem  TSR Kamieńsk Zwałowisko  zlokalizowanej na działce o nr ewid. 162 położonej w obrębie ewidencyjnym Piła Ruszczyńska, gmina Kamieńsk.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie
09‑04‑2024 09:04:22

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie -  Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu o ustaleniu kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie  odwadniania  Zakładu  Górniczego  KWB  „Bełchatów”,  wprowadzania  wód pochodzących z odwodnienia wgłębnego i powierzchniowego Zakładu Górniczego KWB „Bełchatów” do wód powierzchniowych  oraz  awaryjny  zrzut  (przerzut)  wody  w  km  21+420  rzeki  Krasowej  w  przypadku wystąpienia awarii na rzece Krasowej.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
117KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zgłoszenie
09‑04‑2024 08:31:21
danych dotyczących wielkości i rodzaju emisji dla instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne operatora T-Mobile Polska S.A.  oznaczonej symbolem  (88033N!) WPI_RADOMSKO_BRZEZNICKA65  zlokalizowanej przy ul. Brzeźnickiej 63/65  w Radomsku 
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
880KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie
02‑04‑2024 12:37:04
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim o wszczęciu postępowania w sprawie legalizacji urządzenia wodnego - wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Struga Strzelecka (działka o nr ewid. 648 położona w obrębie ewidencyjnym Masłowice, gmina Masłowice). 
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
89KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zawiadomienie
02‑04‑2024 12:10:06
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na wprowadzaniu do ziemi wylotem poprzez dno rowu oczyszczonych ścieków z oczyszczalni ścieków w Kobielach Małych (działki o nr ewid. 231/2 i 232/2 w obrębie ewidencyjnym Kobiele Małe, gmina Kobiele Wielkie). 
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
233KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zawiadomienie
21‑03‑2024 12:27:30
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim o wszczęciu postępowania w sprawie przeniesienia  praw i obowiązków  wynikających z pozwolenia wodnoprawnego Starosty Radomszczańskiego z dnia 05.01.2011 r., znak: PŚ.I.6223-29/10/11, dotyczącego stawów rybnych zlokalizowanych w m. Przerąb, gmina Masłowice.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
102KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Postanowienie
08‑03‑2024 13:34:28
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Zarządu Zlewni w Sieradzu dotyczące sprostowania błędu pisarskiego zawartego w  pozwoleniu  wodnoprawnym na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów CH Metalurgia w Radomsku do rzeki Radomki poprzez istniejący wylot W-4 (zlokalizowany na terenie działki o nr ewid. 10 w 10 obrębie ewidencyjnym).  
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
273KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zgłoszenie
04‑03‑2024 10:17:06
danych dotyczących wielkości i rodzaju emisji dla instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne operatora P4 Sp. z o.o.  oznaczonej symbolem  RDM3303B zlokalizowanej przy ul. Przedborskiej 39/41  w Radomsku - przedmiotowa zmiana dotyczy demontażu jednej z radiolinii 
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
316KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zgłoszenie
16‑02‑2024 10:16:35
danych dotyczących wielkości i rodzaju emisji dla instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne operatora Orange Polska S.A. oznaczonej symbolem  (88004N!) WPI_RADOMSKO_11LISTOPADA2 zlokalizowanej przy ul. 11 Listopada 2 w Radomsku
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
291KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 436 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 44
Informacja wytworzona przez:
Adam Kuligowski
email: srodowisko@radomszczanski.pl
, w dniu:  28‑04‑2014 14:57:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dariusz Staszczyk
email: admin@radomszczanski.pl tel.:44 6858999 fax: 44 6834335
, w dniu:  28‑04‑2014 14:57:00
Data ostatniej aktualizacji:
12‑04‑2024 09:12:29
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie