Informacja dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami Starostwie Powiatowym w Radomsku


Alternatywny tekst z opisem obrazu.

Starostwo Powiatowe w Radomsku przykłada szczególną wagę do zapewnienia jak najlepszej obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami. W budynku usunięto bariery architektoniczne i wprowadzono szereg udogodnień dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym dla osób z niepełnosprawnościami.

Przed budynkiem usytuowane są dwa miejsca parkingowe przeznaczone wyłącznie dla osób niepełnosprawnych.

Drzwi wejściowe do Starostwa otwierają się automatycznie.

Wejście główne wyposażone jest w specjalny podjazd dla osoby niepełnosprawnej umożliwiający samodzielny wjazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich wraz z rampą w postaci barierek ułatwiając poruszanie się osobom niepełnosprawnym ruchowo.

W budynku znajduje się winda umożliwiająca załatwienie sprawy bezpośrednio w danym wydziale.

W wyjątkowych przypadkach obsługa osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami odbywa się na parterze budynku w Biurze Obsługi Klienta lub w Referacie ds. Zdrowia i Polityki Społecznej pokój numer 23. Klienci mogą skorzystać z pomocy pracowników Biura Obsługi Klienta. Dostępny jest tam również stolik do wypełniania dokumentów.

Jeśli charakter sprawy wymaga obecności merytorycznego pracownika zostaje on powiadomiony o takiej potrzebie. Pracownik z danej komórki organizacyjnej udaje się na parter budynku w celu kompleksowego obsłużenia klienta.

W Biurze Obsługi Klienta można skorzystać z pętli indukcyjnej oraz bezpłatnej usługi wideotłumacza dla osób głuchych.

Ponadto na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Na parterze jest również czytelna tablica informująca o rozkładzie pomieszczeń w Starostwie.

W trosce o osoby niedowidzące lub słabo widzące w budynku zostały zastosowane barwy bezpieczeństwa w postaci linii umieszczonych na przejściach zagrażających potknięciem, upadkiem lub uderzeniem (stopnie).

Zapewnia się wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

Udostępniona jest usługa na elektronicznej platformie usług administracji publicznej, która daje możliwość załatwiania spraw administracyjnych (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg) drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do urzędu.

Adres skrytki na ePUAP to: /sradomsko/SkrytkaESP

Został wyznaczony Koordynator do spraw dostępności pok. 316,

tel. 446858924.

Informacja wytworzona przez:
Marta Klekowska , w dniu:  21‑07‑2020 10:27:11
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dariusz Staszczyk
email: admin@radomszczanski.pl tel.:44 6858999 fax: 44 6834335
, w dniu:  08‑05‑2019 14:36:11
Data ostatniej aktualizacji:
30‑08‑2022 12:43:30
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie