Informacja dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych


Alternatywny tekst z opisem obrazu.

Starostwo Powiatowe w Radomsku przykłada szczególną wagę do zapewnienia jak najlepszej obsługi osób niepełnosprawnych i osób ze szczególnymi potrzebami. W budynku usunięto bariery architektoniczne i wprowadzono szereg udogodnień dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem usytuowane są dwa miejsca parkingowe przeznaczone wyłącznie dla osób niepełnosprawnych.

Drzwi wejściowe do Starostwa otwierają się automatycznie.

Wejście główne wyposażone jest w specjalny podjazd dla osoby niepełnosprawnej umożliwiający samodzielny wjazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich wraz z rampą w postaci barierek ułatwiając poruszanie się osobom niepełnosprawnym ruchowo.

W budynku znajduje się winda przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych i osób ze szczególnymi potrzebami umożliwiająca załatwienie sprawy bezpośrednio w danym wydziale.

W wyjątkowych przypadkach obsługa osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych odbywa się na parterze budynku w Biurze Obsługi Klienta lub w Referacie ds. Zdrowia i Polityki Społecznej pok. 23. Klienci mogą skorzystać z pomocy pracowników Biura Obsługi Klienta. Dostępny jest tam również stolik do wypełniania dokumentów.

W Biurze Obsługi Klienta można skorzystać z pętli indukcyjnej.

Jeśli charakter sprawy wymaga obecności merytorycznego pracownika zostaje on powiadomiony o takiej potrzebie. Pracownik z danej komórki organizacyjnej udaje się na parter budynku w celu kompleksowego obsłużenia osoby niepełnosprawnej lub osób ze szczególnymi potrzebami.

Ponadto na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W trosce o osoby niedowidzące lub słabo widzące w budynku zostały zastosowane barwy bezpieczeństwa w postaci linii umieszczonych na przejściach zagrażających potknięciem, upadkiem lub uderzeniem (stopnie).

Starostwo Powiatowe w Radomsku dysponuje pracownikiem przeszkolonym w zakresie podstawowej komunikacji w języku migowym.

Zapewnia się wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczenia dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 180) została udostępniona usługa na elektronicznej platformie usług administracji publicznej, która daje możliwość załatwiania spraw administracyjnych (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg) drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do urzędu.

Adres skrytki na ePUAP to: /sradomsko/SkrytkaESP

Został wyznaczony Koordynator do spraw dostępności pok. 316, tel. 44/6858924.

Informacja wytworzona przez:
Marta Klekowska , w dniu:  21‑07‑2020 10:27:11
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dariusz Staszczyk
email: admin@radomszczanski.pl tel.:44 6858999 fax: 44 6834335
, w dniu:  08‑05‑2019 14:36:11
Data ostatniej aktualizacji:
02‑08‑2022 14:19:40
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie