Obsługa Osób Niepełnosprawnych


Alternatywny tekst z opisem obrazu.

 

Starostwo Powiatowe w Radomsku przykłada szczególną wagę do zapewnienia jak najlepszej obsługi osób niepełnosprawnych. W budynku usunięto bariery architektoniczne i wprowadzono szereg udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem usytuowane są dwa miejsca parkingowe przeznaczone wyłącznie dla osób niepełnosprawnych.

Wejście główne wyposażone jest w specjalny podjazd dla osoby niepełnosprawnej umożliwiający samodzielny wjazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich wraz z rampą w postaci barierek ułatwiając poruszanie się osobom niepełnosprawnym ruchowo.

W budynku znajduje się winda przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych umożliwiająca załatwienie sprawy bezpośrednio w danym wydziale.

W wyjątkowych przypadkach obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się na parterze budynku w miejscu specjalnie wyznaczonym oraz w Referacie ds. Zdrowia i Polityki Społecznej p. 23.

Jeśli charakter sprawy wymaga obecności merytorycznego pracownika zostaje on powiadomiony o takiej potrzebie. Pracownik z danej komórki organizacyjnej udaje się na parter budynku w celu kompleksowego obsłużenia osoby niepełnosprawnej.

Ponadto na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W trosce o osoby niedowidzące lub słabo widzące w budynku zostały zastosowane barwy bezpieczeństwa w postaci linii umieszczonych na przejściach zagrażających potknięciem, upadkiem lub uderzeniem (stopnie).

Starostwo Powiatowe w Radomsku dysponuje pracownikiem przeszkolonym w zakresie podstawowej komunikacji w języku migowym.

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczenia dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 180) została udostępniona usługa na elektronicznej platformie usług administracji publicznej, która daje możliwość załatwiania spraw administracyjnych (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg) drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do urzędu.

Adres skrytki na ePUAP to: /sradomsko/SkrytkaESP

Informacja wytworzona przez:
Marta Klekowska , w dniu:  21‑07‑2020 10:27:11
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dariusz Staszczyk
email: admin@radomszczanski.pl tel.:44 6858999 fax: 44 6834335
, w dniu:  08‑05‑2019 14:36:11
Data ostatniej aktualizacji:
22‑07‑2020 10:28:42
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie