Informacje nieudostępnione


Sposób dostępu do informacji publicznych będących w posiadaniu Starostwa

i nieudostępnionych w BIP

 

Informacje publiczne, które nie zostały udostępnione w BIP udostępnia się na wniosek zainteresowanego, który składa się w sekretariacie Starostwa.

Wniosek powinien zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres, żądanie i podpis. Wniosek należy załatwić bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie, o którym mowa wyżej, podmiot obowiązany jest do jej udostępnienia powiadania w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku.

Dokumenty udostępnia się i udziela informacji we właściwej komórce organizacyjnej Starostwa, z której działalnością związany jest dokument lub informacja w obecności pracownika. Czynności tych dokonuje kierownik komórki organizacyjnej lub upoważniony przez niego pracownik. Dostęp do dokumentów i udzielanie informacji jest bezpłatne, wyjątkiem jest pobieranie opłat za sporządzenie kserokopii dokumentu. Za jedną stronę opłata wynosi 0, 30 zł. Odmowa udostępnienia dokumentu lub udzielenia informacji następuje w formie decyzji.

Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu udostępniane są w Wydziale Organizacyjnym w obecności pracownika Wydziału.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 06.09.2001 r. o dostępnie do informacji publicznej (Dz.U.nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)
  2. Statut Powiatu Radomszczańskiego.
  3. Zarządzenie Starosty Powiatu Radomszczańskiego nr 45/2022 z 31 maja 2022 roku
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
28KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Anna Gaik-Ślęzak , w dniu:  29‑04‑2014 09:10:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dariusz Staszczyk
email: admin@radomszczanski.pl tel.:44 6858999 fax: 44 6834335
, w dniu:  29‑04‑2014 09:10:00
Data ostatniej aktualizacji:
29‑12‑2022 10:31:34
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie