Komunikaty i ogłoszenia


Plik pdf ZAWIADOMIENIE
15‑02‑2019 11:45:58

W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za część nieruchomości gruntowej zajętej pod drogę  publiczną, położoną w obrębie 29 miasta Radomska, oznaczoną numerami działek 38/2 i 96/1 o pow.0,0015 ha, która zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów wpisana jest w poz. rejestrowej G.58 na rzecz Stanisława Stępnika , informuję, iż został zgromadzony materiał dowodowy, stanowiący podstawę do zakończenia sprawy decyzją administracyjną.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
263KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZAWIADOMIENIE GEODETY
13‑02‑2019 10:58:33
O czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
324KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf OBWIESZCZENIE STAROSTY RADOMSZCZAŃSKIEGO
08‑02‑2019 12:13:31

O wszczęciu postępowania w sprawie realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej kategorii D nr 112762E ul. Nadrzecznej w Radomsku.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
95KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZAWIADOMIENIE GEODETY
06‑02‑2019 13:03:07
W dniu 04 marca 2019 r. o godzinie 10:45 przy drodze krajowej nr 1 w km 447,6, naprzeciwko "Zajazdu Leśnego", zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic dzialki ewidencyjnej oznaczonej numerem geodezyjnym 705/9 położonej w obrębie Łęg. z dzialkami sąsiednimi.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZAWIADOMIENIE GEODETY
28‑01‑2019 15:27:11
O czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, wznowienia i wyznaczenia punktów granicznych.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
313KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf OGŁOSZENIE
11‑01‑2019 13:17:57

Starosta Radomszczański, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze wszczęcia, postępowania w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości drogowej, o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej nr działek 2366/3 o pow. 0,05 ha, oraz 2375/3 o pow. 0,0467 ha, położonej w obrębie 0013_ Pławno w gminie Gidle, celem  realizacji   inwestycji celu  publicznego, objętej Decyzją Wójta Gminy Gidle z dnia 28.12. 2018 r. Nr IZP. 6733.7.2018, w związku z budową i przebudową sieci elektroenergetycznej SN 15kV na terenie miejscowości Pławno, gmina Gidle.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
249KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wyniki otwartego konkursu ofert
14‑12‑2018 09:01:17

Na powierzenie prowadzenia w Powiecie Radomszczańskim w 2019 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
496KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf UCHWAŁA
20‑08‑2018 11:53:38
W sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i dokonania wyboru ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2018 roku.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

19‑07‑2018 11:43:28

POSTĘPOWANIE ODWOŁANE

Powiat Radomszczański zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30.000 Euro netto na wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Rozbiórka budynków usytuowanych przy ul. Aleja Jana Pawła II 7 w Radomsku na działce nr 49/1 oraz 49/3”.

Dokumenty:
Plik pdf rozbiorka201807.pdf
19‑07‑2018 11:45:24
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf odwolanie-rozbiorka.pdf
25‑07‑2018 12:50:44
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
155KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

INFORMACJA

19‑07‑2018 09:38:14

Informacja o programie „Zajęcia klubowe w WTZ” finansowanym ze środków PFRON.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 92 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 10
Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Szczeszek , w dniu:  28‑04‑2014 15:30:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dariusz Staszczyk
email: admin@radomszczanski.pl tel.:44 6858999 fax: 44 6834335
, w dniu:  28‑04‑2014 15:30:00
Data ostatniej aktualizacji:
15‑02‑2019 11:49:03
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie