Komunikaty i ogłoszenia


Plik pdf ZAWIADOMIENIE GEODETY
29‑11‑2023 11:06:45
Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych, które będą prowadzone m.in. na działce 727, 757 obręb Goszczowa, gmina Wielgomłyny w dniu 19.12.2023 r. o godzinie 12.00.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZAWIADOMIENIE GEODETY
29‑11‑2023 11:03:52
Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych, które będą prowadzone m.in. na działce 1085, 1088, 1145, 1090, 1172 obręb Zagórze, gmina Wielgomłyny w dniu 20.12.2023 r. o godzinie 10.00.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZAWIADOMIENIE GEODETY
29‑11‑2023 11:01:22
Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych, które będą prowadzone m.in. na działce 1150, 1089, 1112 obręb Zagórze, gmina Wielgomłyny w dniu 22.12.2023 r. o godzinie 10.00.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

INFORMACJA STAROSTY RADOMSZCZAŃSKIEGO

28‑11‑2023 10:05:58

Starosta Radomszczański informuje o wydaniu w dniu 20 listopada 2023r. na wniosek Gminy Przedbórz decyzji nr 586/2023 obejmującej: rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Przedborzu  przy ul. Sukienniczej 10, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 136/2 i 137 obręb 0005 Przedbórz, jednostka ewidencyjna m. Przedbórz w ramach zadania inwestycyjnego pn: Budowa oczyszczalni ścieków w Przedborzu wraz z modernizacją odcinka kanalizacji sanitarnej - Etap II.

Dokumenty:
Plik pdf INFORMACJA586_2023.pdf
28‑11‑2023 10:09:09
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
333KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf DECYZJA586_2023.pdf
28‑11‑2023 10:09:09
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Starosty Radomszczańskiego
23‑11‑2023 12:17:47

Starosta Radomszczański zawiadamia, że w dniu 26 września 2023 r. na wniosek Inwestora - Prezydenta Miasta Radomska została wydana decyzja nr 4/2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie drogi gminnej ul. Słowińskiego klasy L wraz z budową sieci wodociągowej, budową grawitacyjnej i tłocznej sieci kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków, budową sieci kanalizacji deszczowej, budową linii kablowej nN 0,4 kV oświetlenia ulicznego, przebudową sieci nN 0,4 kV oraz budową kanału technologicznego a także przebudowa ul. Słowińskiego i ul. Krasickiego.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
196KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Decyzja Starosty Radomszczańskiego
22‑11‑2023 14:07:05

Starosta Radomszczański orzeka zmienić ostateczną decyzję Starosty Radomszczańskiego w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w gminie Dobryszyce, w obrębie 0001_ Blok Dobryszyce, oznaczonej numerami działek 739/3 o powierzchni 0,2206 ha oraz 739/4 o powierzchni 0,2781 ha, stanowiących część ulicy Przemysłowej, wpisanych w ewidencji gruntów, jako Skarb Państwa–drogi nieustalona własność, w celu realizacji, przez PGE Dystrybucja S.A inwestycji celu publicznego pn. ,,Przebudowa LNSN Radomsko-Bacutil od istniejącego stanowiska słup. nr 40 do istniejącej stacji transformatorowej 5-1111,,Malutkie 4” na kablowe”.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
240KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Decyzja
17‑11‑2023 12:19:55

Starosta Radomszczański orzeka uznać nieruchomość położoną w gminie Wielgomłyny obręb geodezyjny Krzętów oznaczoną numerem działki 769 o powierzchni 0,22 ha  jako stanowiącą mienie gromadzkie na dzień 5 lipca 1963 roku.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
453KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Informacja

15‑11‑2023 10:30:23
dotycząca przywrócenia do obiegu prawnego  Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Radomszczańskiego  na lata 2023-2025  z uwzględnieniem perspektywy do 2030 roku 
Dokumenty:
Plik pdf Informacja - POŚ.pdf
15‑11‑2023 10:46:25
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
636KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf POŚ dla Powiatu Radomszczańskiego na lata 2023-2025 z perspektywą do 2030.pdf
15‑11‑2023 10:46:25
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
5,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

03‑11‑2023 11:38:33

Starosta Radomszczański informuje o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie ograniczenie sposobu korzystania z części nieruchomości oznaczonej jako działka 196/1 o powierzchni 0,99 ha, położonej w gminie Gomunice  w obrębie 0005_Kletnia.

Dokumenty:
Plik pdf 6 Gaz OGŁOSZENIE dz. 196_1 Kletnia 2023.pdf
03‑11‑2023 11:39:59
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
245KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Mapa 6.pdf
03‑11‑2023 11:39:59
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
731KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

03‑11‑2023 11:35:49

Starosta Radomszczański informuje o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie ograniczenie sposobu korzystania z części nieruchomości, stanowiącej własność Pana Krzysztofa Gala oznaczonej jako działka 642/4 o powierzchni 0,5210 ha, położonej w gminie Gomunice w obrębie 0005_Kletnia.

Dokumenty:
Plik pdf 5 Gaz OGŁOSZENIE dz. 642_4 Kletnia 2023.pdf
03‑11‑2023 11:38:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
244KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Mapa 5.pdf
03‑11‑2023 11:38:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
751KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 137 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 14
Informacja wytworzona przez:
Aleksandra Ryszka tel.:446858912 , w dniu:  28‑04‑2014 15:30:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dariusz Staszczyk
email: admin@radomszczanski.pl tel.:44 6858999 fax: 44 6834335
, w dniu:  28‑04‑2014 15:30:00
Data ostatniej aktualizacji:
29‑11‑2023 11:10:07
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie