Komunikaty i ogłoszenia


Zawiadomienie geodety

22‑05‑2024 10:11:19
Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych, które będą prowadzone m.in. na działce 925, 923/5, 923/3, 926/1, obręb Dobryszyce, gmina Dobryszyce, w dniu 18.06.2024 r. o godzinie 1500.
Dokumenty:
Plik pdf 1287.2024 - Franciszek Michoń.pdf
22‑05‑2024 10:16:04
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
775KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 1287.2024-Arkadiusz Maciąg.pdf
22‑05‑2024 10:16:04
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
799KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 1287.2024-Danuta Michoń.pdf
22‑05‑2024 10:16:04
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
798KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 1287.2024-Tomasz Maciąg.pdf
22‑05‑2024 10:16:04
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
786KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
21‑05‑2024 10:09:13

Zawiadamiam, że na wniosek  inwestora, w imieniu którego działa Pełnomocnik, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji administracyjnej, ograniczającej korzystanie z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie 0004_ Dobryszyce, w gminie Dobryszyce, oznaczonej nr działki 1121  o pow. 1,35 ha, celem udzielenia wnioskodawcy zezwolenia na założenie i przeprowadzenia na nieruchomości przewodów i urządzeń łączności publicznej w postaci podwieszenia na istniejących słupach linii elektroenergetycznej nN infrastruktury telekomunikacyjnej w postaci kabli światłowodowych o średnicy 11,0 mm, długości w obrębie nieruchomości 6,0 m na wysokości podwieszenia nie mniejszej niż 4,5 m, w myśl ustawy Prawo telekomunikacyjne zgodnie z załączoną do wniosku mapą, na której zaznaczono przebieg infrastruktury telekomunikacyjnej.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
213KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
21‑05‑2024 10:04:53

Zawiadamiam, że na wniosek  inwestora, w imieniu którego działa Pełnomocnik, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji administracyjnej, ograniczającej korzystanie z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie 0001_Blok Dobryszyce, w gminie Dobryszyce, oznaczonej nr działki 673  o pow. 0,8507 ha, celem udzielenia wnioskodawcy zezwolenia na założenie i przeprowadzenia na nieruchomości przewodów i urządzeń łączności publicznej w postaci podwieszenia na istniejącej podbudowie słupowej linii elektroenergetycznej infrastruktury telekomunikacyjnej w postaci kabla światłowodowego o średnicy 11,0 mm, długości w obrębie nieruchomości 15,0 m na wysokości podwieszenia nie mniej niż 4,5 m, w myśl ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz ułożenie w działce, celem wprowadzenia na istniejącą podbudowę słupową, kabla światłowodowego  w osłonie  mikroizolacji o długości 5,0 m i głębokości zakopania nie mniej niż 0,7 m.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
215KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
21‑05‑2024 10:01:57

Zawiadamiam, że na wniosek  inwestora, w imieniu którego działa Pełnomocnik, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji administracyjnej, ograniczającej korzystanie z części nieruchomości  o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie 0001_Blok Dobryszyce, w gminie Dobryszyce, oznaczonej nr działki 678/2  o pow. 0,4415 ha, objętej Księgą Wieczystą Nr PT1R/00081924/1, celem udzielenia wnioskodawcy zezwolenia na założenie i przeprowadzenia na nieruchomości przewodów i urządzeń łączności publicznej w postaci podwieszenia na istniejących słupach linii elektroenergetycznej nN infrastruktury telekomunikacyjnej w postaci kabli światłowodowych o średnicy 11,0 mm, długości w obrębie nieruchomości 26,0 m na wysokości podwieszenia nie mniejszej niż 4,5 m w myśl ustawy Prawo telekomunikacyjne zgodnie z załączoną do wniosku mapą, na której zaznaczono przebieg infrastruktury telekomunikacyjnej.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
214KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zawiadomienie geodety
15‑05‑2024 14:49:46
Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych, które będą prowadzone m.in. na działce 289, obręb Borowiecko, gmina Dobryszyce, w dniu 12.06.2024 r. o godzinie 1100.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
821KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie Starosty Radomszczańskiego
09‑05‑2024 14:00:07

Starosta Radomszczański informuje o zamiarze wszczęcia, że na wniosek  inwestora, postępowania administracyjnego w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w gminie Gomunice w obrębie 0005_ Kletnia przy ulicy Spacerowej, oznaczona numerem działki 404 o powierzchni 0,15 ha. Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów, wpisana jest, jako władanie samoistne. Ograniczenie sposobu korzystania z części nieruchomości następuje celem realizacji inwestycji celu publicznego pn. ,,Budowa i przebudowa elektroenergetycznej sieci średniego i niskiego napięcia”.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
199KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie Starosty Radomszczańskiego
09‑05‑2024 13:55:33

Starosta Radomszczański informuje o zamiarze wszczęcia na wniosek  inwestora,  postępowania administracyjnego w przedmiocie ograniczenia korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w gminie Gidle w obrębie 0016_ Stanisławice, oznaczona numerem działki 229 o powierzchni 3,18 ha. Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów, wpisana jest, jako władanie samoistne. Ograniczenie sposobu korzystania z części nieruchomości następuje celem realizacji inwestycji celu publicznego pn. ,,Budowa oświetlenia ulicznego – linii napowietrznej nN wraz ze słupami oświetleniowymi (do 24 sztuk).

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
198KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
15‑02‑2024 13:02:30
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Radomsku.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
146KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Informacja

15‑11‑2023 10:30:23
dotycząca przywrócenia do obiegu prawnego  Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Radomszczańskiego  na lata 2023-2025  z uwzględnieniem perspektywy do 2030 roku 
Dokumenty:
Plik pdf Informacja - POŚ.pdf
15‑11‑2023 10:46:25
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
636KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf POŚ dla Powiatu Radomszczańskiego na lata 2023-2025 z perspektywą do 2030.pdf
15‑11‑2023 10:46:25
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
5,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Komunikat z załącznikami

25‑10‑2023 09:41:11

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Powiatu Radomszczańskiego do roku 2030 wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko.

Informujemy o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Powiatu Radomszczańskiego do roku 2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Konsultacje mają charakter otwarty. Zapraszamy do aktywnego udziału w tym procesie m.in. mieszkańców naszego powiatu, jednostki samorządu terytorialnego, środowiska społeczne, gospodarcze, organizacje pozarządowe.

Uwagi należy składać w terminie od 25 października do 16 listopada 2023 roku w następujących formach:

1) pisemnej prowadzonej poprzez przekazanie wypełnionego formularza stanowiącego załącznik do Zarządzenia NR 69/2023 Starosty Radomszczańskiego z dnia 25 października 2023 roku. Uzupełniony formularz należy składać:
- w formie skanu na adres: starostwo@radomszczanski.pl,
- osobiście w skrzynce oddawczej umieszczonej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radomsku
(ul. Leszka Czarnego 22, 97-500 Radomsko, pokój nr 421,IV piętro),
- pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Leszka Czarnego 22, 97-500 Radomsko
z dopiskiem: „Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Powiatu do roku 2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”.

2) poprzez link https://forms.gle/2HjmYWu2ksuFHmdt5 podany na stronie Starostwa Powiatowego w Radomsku i w Biuletynie  Informacji Publicznej.

Uwagi zgłoszone po terminie nie zostaną uwzględnione. Informacja o zakresie uwzględnienia uwag, zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 14 dni od upływu terminu składania uwag.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 132 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 14
Informacja wytworzona przez:
Aleksandra Ryszka tel.:446858912 , w dniu:  28‑04‑2014 15:30:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dariusz Staszczyk
email: admin@radomszczanski.pl tel.:44 6858999 fax: 44 6834335
, w dniu:  28‑04‑2014 15:30:00
Data ostatniej aktualizacji:
22‑05‑2024 10:16:13
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie