Komunikaty i ogłoszenia


Plik pdf INFORMACJA STAROSTY RADOMSZCZAŃSKIEGO
27‑01‑2023 15:00:03

Starosta Radomszczański zawiadamia, że na wniosek P4 Sp. z o.o., wniesiony do Starosty Radomszczańskiego w dniu 9 stycznia 2023r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na budowę inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 numer „RDM4481B” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Bugaj Zakrzewski gm. Kodrąb, na działce numer ewid. 115 obręb 0013 Łagiewniki, jednostka ewid. Kodrąb.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
218KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf INFORMACJA STAROSTY RADOMSZCZAŃSKIEGO
27‑01‑2023 14:31:25
Starosta Radomszczański zawiadamia, że na wniosek P4 Sp. z  o.o. wniesiony  w dniu 12 stycznia 2023 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji  inwestycji celu publicznego  z  zakresu łączności  publicznej tj.  budowy stacji bazowej  telefonii  komórkowej  P4  nr  „RDM4472A” wraz z niezbędą infrastrukturą  techniczą, na dz. nr ewid. gr. 1868, obr. 0003 Jedlno Drugie, jedn. ewid. gm. Ładzice.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
167KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZAWIADOMIENIE GEODETY
27‑01‑2023 14:02:30
Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych dla Wspólnoty Wsi Chrzanowice, które będą prowadzone m. in. na działkach 1435 do 1422 oraz 1364, obręb Chrzanowice, gmina Gomunice, w dniu 24.02.2023r.  od godz. 900.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
101KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZAWIADOMIENIE GEODETY
27‑01‑2023 13:57:10
Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych dla Państwa Edwarda i Genowefy Tutak, które będą prowadzone m. in. na działkach 1435 do 1422 oraz 1364, obręb Chrzanowice, gmina Gomunice, w dniu 24.02.2023r.  od godz. 900.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
54KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZAWIADOMIENIE GEODETY
27‑01‑2023 13:47:35
Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych dla Pani Heleny Zagaj , które będą prowadzone m. in. na działce nr 157/1 oraz 157/2, obręb Zdania, gmina Dobryszyce,  w dniu 10.03.2023r.  od godz. 1000.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
800KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia postępowania
26‑01‑2023 14:08:07

Starosta Radomszczański, podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze wszczęcia, postępowania w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej  w gminie Dobryszyce, w obrębie 0001_ Blok Dobryszyce, oznaczonej numerem działek  739/3 o pow. 0,2206 ha oraz 739/4 o pow. 0,2781 ha, stanowiących część ulicy Przemysłowej, wpisanej w ewidencji gruntów, jako Skarb Państwa - drogi, nieustalona własność.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
265KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Decyzja

26‑01‑2023 11:16:35

Starosta Radomszczański orzeka ograniczyć sposób korzystania z części nieruchomości gruntowej, o nieuregulowanym stanie prawnym, wpisanej w ewidencji gruntów, jako Skarb Państwa (Państwowe Wody i Rowy) nieustalona własność, położonej  w obrębie 0002_ Danielów w gminie Kamieńsk, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 391 o pow. 0,87 ha.

Dokumenty:
Plik pdf BIP_35 Decyzja Danielów dz. 391 udostępnienie nieruchomości 2023.pdf
26‑01‑2023 11:18:20
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
365KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 35 mapa Decyzja Danielów.pdf
26‑01‑2023 11:18:20
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
729KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Decyzja

26‑01‑2023 11:13:07

Starosta Radomszczański orzeka ograniczyć sposób korzystania z części nieruchomości gruntowej, o nieuregulowanym stanie prawnym, wpisanej w ewidencji gruntów, jako Skarb Państwa (Państwowe Wody i Rowy) nieustalona własność, położonej  w obrębie 0015_ Siódemka w gminie Kamieńsk, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 116 o pow. 0,0250 ha.

Dokumenty:
Plik pdf BIP_34 Decyzja Siódemka dz. 116 udostępnienie nieruchomości 2023.pdf
26‑01‑2023 11:14:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
365KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 34 mapa Siódemka.pdf
26‑01‑2023 11:14:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
808KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf INFORMACJA STAROSTY RADOMSZCZAŃSKIEGO
24‑01‑2023 13:50:10
Starosta Radomszczański informuje, że na wniosek WN Property Sp. z o.o., złożony do Starosty Radomszczańskiego w dniu 13 stycznia 2023 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę instalacji radiokomunikacyjnej WPI_DOBRYSZYC_DOBRYSZYCE1 wraz z wieżą antenową oraz wewnętrzną linią zasilania w m. Dobryszyce, na działce nr ewid. gr. 1617/1, obr. ewid. 0004, jedn. ewid. gmina Dobryszyce.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
515KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja Starosty Radomszczańskiego
13‑01‑2023 09:25:07

Starosta Radomszczański informuje, że na wniosek Orange Polska S.A., wniesiony do Starosty Radomszczańskiego w dniu 7 listopada 2022 r. i uzupełniony o braki formalne w dniu 05.12.2022 r.zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej nr 88432 Radomsko Duńska na fragmencie działki nr ewid. 585 obręb 0001, jedn. ewid. m. Radomsko przy ul. Duńskiej w Radomsku.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
235KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 134 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 14
Informacja wytworzona przez:
Tomasz Famulski
email: famulski@radomszczanski.pl
, w dniu:  28‑04‑2014 15:30:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dariusz Staszczyk
email: admin@radomszczanski.pl tel.:44 6858999 fax: 44 6834335
, w dniu:  28‑04‑2014 15:30:00
Data ostatniej aktualizacji:
27‑01‑2023 15:02:15
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie