Komunikaty i ogłoszenia


INFORMACJA STAROSTY RADOMSZCZAŃSKIEGO

22‑09‑2022 13:16:45

Starosta Radomszczański informuje o wydaniu w dniu 21 września 2022r. na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. decyzji Nr 538/2022 obejmującej zmianę wcześniej wydanej decyzji Starosty Radomszczańskiego nr 999/2021 z dnia 06.12.2021r. znak: GB.6740.2.44.2021.TF.AR zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z/s ul. Stara Droga 85, 97-500 Radomsko obejmujące: rozbudowę hali sortowni odpadów, budowę wiaty magazynowej na surowce wtórne wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Płoszów, gm. Radomsko na działkach o nr ewid. gr. 402 i 405 obręb 0009 Płoszów, jednostka ewidencyjna gm. Radomsko

w ten sposób,

że zatwierdzam zamienny projekt zagospodarowania terenu i zamienny projekt architektoniczno-budowlany obejmujący: rozbudowę hali sortowni odpadów, budowę wiaty magazynowej na surowce wtórne wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Płoszów, gm. Radomsko na działkach o nr ewid. gr. 402, 403 i 405 obręb 0009 Płoszów, jednostka ewidencyjna gm. Radomsko.

Dokumenty:
Plik pdf INFORMACJA538_2022.pdf
22‑09‑2022 13:21:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
296KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf DECYZJA538_2022.pdf
22‑09‑2022 13:21:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
444KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf INFORMACJA STAROSTY RADOMSZCZAŃSKIEGO
19‑09‑2022 08:53:05
Starosta Radomszczański informuje, że na wniosek P4 Sp. z o.o., złożony do Starosty Radomszczańskiego w dniu 1 września 2022 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 nr „RDM3326A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Dąbrowa, gm. Kamieńsk, na działce nr ewid. gr. 195, obr. ewid. 0003, jedn. ewid. gmina Kamieńsk.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
247KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

ZAWIADOMIENIE

06‑09‑2022 14:09:04

Starosta Radomszczański wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka 58/2 o powierzchni 0,0221 ha, położonej w  obrębie 0048 miasta Radomsko przy ulicy Hubala, objętej księgą wieczystą PT1R/00041915/3.

Dokumenty:
Plik pdf 16 Zawiadomienie dz.58 gaz.pdf
06‑09‑2022 14:11:33
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
531KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf CCF_000971.pdf
06‑09‑2022 14:11:33
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
222KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik tiff INFORMACJA STAROSTY RADOMSZCZAŃSKIEGO
02‑09‑2022 10:10:50
Starosta Radomszczański informuje, że na wniosek P4 sp. z o.o. z dnia 24 sierpnia 2022r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej tj. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z zewnętrzną linią zasilająca, na działkach numer ewid. 502/2 i 502/3 obręb 0005 Gowarzów, jednostka ewid. Gidle w m. Borki gm. Gidle.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/tiff
Rozmiar:
535KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja Starosty Radomszczańskiego
19‑07‑2022 11:16:35
Informacja Starosty Radomszczańskiego o wydaniu w dniu 19.07.2022r. na wniosek Euro Strefa Sp. z o.o. decyzji nr 379/2022 o pozwoleniu na budowę obejmujące: rozbudowę istniejącej stacji paliw, budowę zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej oraz wewnętrznej linii zasilającej w Radomsku przy ul. Łódzkiej na działkach o nr ewid. gr. 513/1, 516/1, 517, 518 obręb 0038, jednostka ewidencyjna miasto Radomsko.
 
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja Starosty Radomszczańskiego
28‑04‑2022 14:36:27
Informacja Starosty Radomszczańskiego o wydaniu w dniu 20 kwietnia 2022r. na wniosek PDC Industrial Center 83 Sp. z o.o. decyzji nr 232/2022 o zmianie pozwolenia na budowę obejmującej: rozbudowę zespołu produkcyjno-magazynowego Panattoni Park Radomsko z zapleczem socjalnym oraz instalacjami wewnętrznymi, budowę fundamentu technologicznego, rozbiórkę wiaty na odpady, rozbudowę zewnętrznych doziemnych instalacji wewnątrzzakładowych: kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznej, wodociągowej i gazowej; rozbudowę dróg wewnętrznych i infrastruktury komunikacyjnej oraz rozbudowę chodników w Radomsku przy ul. Przedsiębiorców 6, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerami 5/126 i 5/121 obręb 36, jednostka geodezyjna miasto Radomsko.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,9MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Starosty Radomszczańskiego
15‑03‑2022 15:37:58
Starosta Radomszczański zawiadamia o wydaniu na wniosek z dnia 29 listopada 2021r. i uzupełniony 3 marca 2022r. złożony przez Pana Sebastiana Szwedzika prowadzącego działalność gospodarczą:Firma Moryn Sebastian Szwedzik w dniu 04.03.2022 r. Decyzji  nr 129/2022 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę

obejmującego budowę wiaty na działkach nr ewid. 2/167, 2/192, 2/191 obręb 0016, jedn. ewid. m. Radomsko
w Radomsku przy ul Brzeźnickiej 61 .

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
903KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Starosty Radomszczańskiego
09‑03‑2022 09:06:29
Obwieszczenie Starosty Radomszczańskiego o wydaniu w dniu 22 lutego 2022r. na wniosek Burmistrza Miasta Przedborza decyzji nr 1/2022 w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej nr 112463E w miejscowości Wymysłów, gm. Przedbórz.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
359KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja
15‑02‑2022 14:24:59
PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwa Radomsko dotycząca zainteresowania  zakupem lasów prywatnych oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
700KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie
24‑01‑2022 11:42:57

Ogłoszenie dotyczące świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
na terenie Powiatu Radomszczańskiego, w związku z zagrożeniem związanym z COVID-19.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
146KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 126 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 13
Informacja wytworzona przez:
Tomasz Famulski
email: famulski@radomszczanski.pl
, w dniu:  28‑04‑2014 15:30:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dariusz Staszczyk
email: admin@radomszczanski.pl tel.:44 6858999 fax: 44 6834335
, w dniu:  28‑04‑2014 15:30:00
Data ostatniej aktualizacji:
22‑09‑2022 13:21:45
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie