Obsługa klientów przez tłumacza języka migowego


W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą kontaktować się ze Starostwem Powiatowym w Radomsku za pośrednictwem:

  • Poczty elektronicznej starostwo@radomszczanski.pl, ponadto na stronie internetowej Starostwa Powiatowego jest umieszczony link na bip.radomszczanski.pl / zakładka Obsługa Interesanta,
  • Elektronicznej Skrzynki Podawczej - link na stronie głównej,
  • fax nr 44 683 43 35,
  • oraz osobiście - Biuro Obsługi Klienta - parter

Proste sprawy urzędowe załatwiane są bezpośrednio przez pracownika Wydziału Organizacyjnego P. Annę Rumik, przeszkoloną w zakresie podstawowej znajomości języka migowego, nr pokoju: 118 - I piętro, nr kontaktowy: 44 / 685-89-26.

W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Ponadto informujemy, że podczas załatwiania spraw w Urzędzie, osoba niesłysząca może korzystać z pomocy dowolnie wybranej przez siebie osoby, która będzie jej towarzyszyć w celu ułatwienia komunikacji.

Informacja wytworzona przez:
Sławomir Ciupiński
email: avk@radomszczanski.pl
, w dniu:  21‑10‑2014 09:12:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch
email: admin@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  21‑10‑2014 09:12:00
Data ostatniej aktualizacji:
02‑06‑2020 12:51:57
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie