Informacja o możliwości przekazania opinii


Informacja o możliwości przekazania przez osobę uprawnioną opinii  o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim

 

Każda osoba uprawniona, po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim, ma możliwość przekazania anonimowej oceny udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim.

W tym celu należy osobiście, w warunkach zapewniających miejsce i warunki do anonimowego jej wypełnienia,  wypełnić część B karty pomocy, obejmującą opinię osoby uprawnionej i umieścić ją  w urnie zamkniętej, nieprzezroczystej i oznakowanej  znajdującej się w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie nieodpłatnego poradnictwa prawnego lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

W przypadku świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej poza punktem lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, po udzielonej nieodpłatnej  pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim, istnieje możliwość przekazania anonimowej opinii pod numerem telefonu: 44/ 685-89-25 lub na adres poczty elektronicznej: starostwo(a)radomszczanski.pl lub organizacyjny4(a)radomszczanski.pl lub listownie, bezpośrednio do Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Radomsku, ul. Leszka Czarnego 22,  97-500 Radomsko , pok. 118B - I piętro.

Wypełnienie opinii jest dobrowolne.

Państwa opinie posłużą analizie i sformułowaniu wniosków na temat działalności punktu.

Dziękujemy Państwu za czas poświęcony wypełnieniu ankiety.

Informacja wytworzona przez:
Dariusz Staszczyk
email: admin@radomszczanski.pl tel.:44 6858999 fax: 44 6834335
, w dniu:  07‑01‑2019 12:18:53
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Ciupiński
email: avk@radomszczanski.pl
, w dniu:  07‑01‑2019 12:18:53
Data ostatniej aktualizacji:
23‑11‑2020 08:26:44
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie