Komunikaty i ogłoszenia


Plik pdf ZAWIADOMIENIE GEODETY
17‑03‑2023 14:23:22
Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych, które będą prowadzone m. in. na działce 437, 432/2, 433, 434, 432/1, 413, obręb Gowarzów, gmina Gidle, w dniu 7 kwietnia 2023 r. o godzinie 08.00.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
35KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
16‑03‑2023 09:55:11

Starosta Radomszczański, informuje, że przeznaczył do dzierżawy, w drodze bezprzetargowej, nieruchomość położoną w gminie Kamieńsk w obrębie Piła Ruszczyńska oznaczonej numerem 162 o pow. 0,0339 ha, dla której Sąd Rejonowy w Radomsku prowadzi KW PT1R/00075045/0.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
206KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Starosty Radomszczańskiego
14‑03‑2023 13:58:31
 Starosta Radomszczański informuje o wydaniu na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi  ul. Targowa 18, 90-042 Łódź z dnia 30 maja 2022 r., uzupełniony zgodnie z wezwaniem z art. 64 Kpa w dniu 28 czerwca 2022 r., skorygowany w dniu 5 grudnia 2022 r. decyzji zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno budowlany  i udzielającej pozwolenia na budowę  systemowej stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego LNG wraz ze stacją podwyższonego średniego ciśnienia, gazociągami przyłączeniowymi oraz całą infrastrukturą towarzyszącą tj. zewnętrzną instalacją elektroenergetyczna, odgromową z uziemieniem,
wodociągową do celów przeciwpożarowych oraz rozbiórkę 7 budynków gospodarczych  w Przedborzu przy ul. Cegielnianej na działce o nr ewid. gr. 11 obręb 0008,  jednostka ewidencyjna Miasto Przedbórz. 
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
157KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZAWIADOMIENIE GEODETY
14‑03‑2023 11:16:15
Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych dla Pana Stanisława Kłosa lub spadkobierców, które będą prowadzone m. in. na działce 510 oraz 511, obręb Borowa, gmina Gidle, w dniu 29 marca 2023 r. o godzinie 11.00.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
819KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie
13‑03‑2023 15:16:48
Przedłużenie terminu naboru wniosków dotyczących dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkach.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
14KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

OGŁOSZENIE

10‑03‑2023 12:14:44

Informacja o naborze wniosków na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
07‑03‑2023 12:43:43

Starosta Radomszczański zawiadamia, że wszczęte zostało z urzędu postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Kamieńsk, położoną w obrębie 0007 miasta Kamieńska, oznaczoną numerem działki 85/2 o powierzchni 0,0149 ha, dla której brak jest założonej księgi wieczystej.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
677KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

INFORMACJA STAROSTY RADOMSZCZAŃSKIEGO

01‑03‑2023 14:06:13

Starosta Radomszczański informuje o wydaniu w dniu 27 stycznia 2023r. na wniosek Wójta Gminy Lgota Wielka decyzji Nr 3/2023 obejmującej: przebudowie i rozbudowie drogi gminnej nr 112303E Kolonia Lgota - Kolonia Kąty /art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko/.

Dokumenty:
Plik pdf DECYZJA3_2023_ZRID.pdf
01‑03‑2023 14:10:05
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf INFORMACJA3_2023_ZRID.pdf
01‑03‑2023 14:10:05
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
507KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf OBWIESZCZENIE STAROSTY RADOMSZCZAŃSKIEGO
01‑03‑2023 13:36:50
Starosta Radomszczański zawiadamia, że w dniu 27 stycznia 2023r. na wniosek Wójta Gminy Lgota Wielka została wydana decyzja Nr 3/2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej nr 112303E Kolonia Lgota - Kolonia Kąty.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
222KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem
01‑03‑2023 11:00:41

Zarząd Powiatu Radomszczańskiego informuje, że przeznaczył do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony, dla Szpitala Powiatowego w Radomsku, nieruchomość zabudowaną, poł. w obrębie 33, miasta Radomsko, ul. Jagiellońska 36, ozn. nr działek:182/1 o pow. 3,0412 ha, 182/2 o pow. 0,9230 ha, 182/4 o pow. 5,1113 ha.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
479KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów archiwalnych: 1191 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 120
Informacja wytworzona przez:
Aleksandra Ryszka tel.:446858912 , w dniu:  28‑04‑2014 15:30:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dariusz Staszczyk
email: admin@radomszczanski.pl tel.:44 6858999 fax: 44 6834335
, w dniu:  28‑04‑2014 15:30:00
Data ostatniej aktualizacji:
17‑03‑2023 14:26:01
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie