Kontrola zewnętrzna


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
95KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja z kontroli
28‑12‑2022 13:37:13
Kontrola zewnętrzna w zakresie wykonywania przez Starostę Radomszczańskiego zadań z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów  w okresie od 2017 r. do 2022 r. (I kwartał).
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
294KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Informacja z audytu

27‑12‑2022 13:14:28
Gospodarowanie środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej, w tym wykonywanie obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę jej naliczenia na 2019 rok.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja z kontroli

16‑12‑2022 10:33:41

Kontrola zewnętrzna w zakresie wykonywania przez Starostę Radomszczańskiego zadań z zakresu administracji rządowej, polegających na gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Dokumenty:
Plik pdf Informacja kontrola zewnętrzna ŁUW 2022.pdf
16‑12‑2022 10:42:54
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
195KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja z kontroli.pdf
16‑12‑2022 10:42:54
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
284KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja z kontroli
06‑07‑2022 15:22:29

Sprawdzenie prawidłowości i rzetelności (zgodności ze stanem faktycznym) danych wprowadzonych do rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestru zgłoszeń budowy, dotyczących postępowań w sprawach pozwoleń na budowę i zgłoszeń zamiaru przystąpienia do wykonywania robót budowlanych
z zakresu administracji architektoniczno- budowlanej przez organ stopnia powiatowego oraz terminowości wprowadzania danych do rejestru RWDZ.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
231KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf INFORMACJA Z KONTROLI
18‑03‑2022 13:27:00
Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej i zamówień publicznych w Powiecie Radomszczańskim.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
108KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf INFORMACJA Z KONTROLI
20‑12‑2021 08:47:41
Kontrola z Zakladu Ubezpieczeń Społecznych -  prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia
społeczne oraz innych składek
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
89KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf INFORMACJA Z KONTROLI
25‑11‑2020 10:51:54
Kontrola  w  związku  z  otrzymaną  informacją  dotyczącą  nieprawidłowości  w  zakresie  stanu
sanitarno-higienicznego pomieszczeń pracy i socjalnych.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
114KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf INFORMACJA Z KONTROLI
24‑11‑2020 14:31:50
Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
109KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf INFORMACJA Z KONTROLI
20‑11‑2020 12:20:22

Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej w 2019 r. z budżetu Wojewody Łódzkiego na realizację zadań powierzonych powiatowi w rozdziale 75045-,, Kwalifikacja wojskowa” § 2120-,, Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez Powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej”

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
103KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów archiwalnych: 39 Numer strony: 1  2  3  4  
Informacja wytworzona przez:
Beata Kusiak
email: oswiata@radomszczanski.pl
, w dniu:  12‑06‑2014 12:43:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dariusz Staszczyk
email: admin@radomszczanski.pl tel.:44 6858999 fax: 44 6834335
, w dniu:  12‑06‑2014 12:43:00
Data ostatniej aktualizacji:
30‑12‑2022 08:32:01
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie