Nabór pracowników


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w procesie naboru

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Radomsku, reprezentowane przez Starostę Radomszczańskiego, ul. Leszka Czarnego 22, Radomsko, email. starostwo@radomszczanski.pl, tel. 44 6834509
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod(a)radomszczanski.pl,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnego naboru na podstawie przepisów prawa pracy ( art. 221 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.) oraz wyrażonej zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie

       z regulacjami obowiązującymi w Starostwie,

  1. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, podmioty przetwarzające na podstawie zawartych umów, gwarantujące wdrożenie odpowiednich zabezpieczeń zgodnych z RODO,

      w szczególności podmioty dostarczające rozwiązania IT dla Starostwa.

  1. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia

      lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

      prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

      Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce

      do momentu wycofania zgody,

  1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

  1. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. Dane nie będą przekazywane

      do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

  1. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
  2. jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO oraz inne dane niż określone w art. 221 Kodeksu Pracy

      z dnia 26 czerwca 1974r. prosimy o dołączenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

 

Plik pdf INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
02‑10‑2020 14:36:07
PODINSPEKTOR W OŚRODKU DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ OFERTA PRACY XIV/2020
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
483KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf OGŁOSZENIE O NABORZE
30‑09‑2020 13:48:07
Podinspektor w Wydziale Budownictwa i Architektury (oferta pracy nr XVI/2020)
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
15‑06‑2020 14:47:55
PODINSPEKTOR W WYDZIALE GEODEZJI OFERTA PRACY NR V/2020
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
294KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
16‑06‑2020 15:21:18
PODINSPEKTOR W REFERACIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI OFERTA PRACY NR IV/2020
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
455KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx OŚWIADCZENIE
28‑05‑2018 11:35:46
O wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu naboru.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
11KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
03‑09‑2020 15:41:31
PODINSPEKTOR W WYDZIALE GEODEZJI OFERTA PRACY NR XII/2020
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
24KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf OGŁOSZENIE O NABORZE
27‑08‑2020 15:20:31
Podinspektor w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (oferta pracy XIV/2020)
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
259KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
20‑08‑2020 13:29:37
PODINSPEKTOR W OŚRODKU DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ (OFERTA PRACY NR XIII/2020)
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
225KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
11‑08‑2020 13:23:11
Podinspektor w Wydziale Budownictwa i Architektury (oferta pracy nr IX/2020)
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
302KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf OGŁOSZENIE O NABORZE
06‑08‑2020 10:16:08
Podinspektor w Wydziale Geodezji (oferta pracy XII/2020)
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
258KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów archiwalnych: 170 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 17
Informacja wytworzona przez:
Anna Gaik-Ślęzak , w dniu:  28‑04‑2014 15:28:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dariusz Staszczyk
email: admin@radomszczanski.pl tel.:44 6858999 fax: 44 6834335
, w dniu:  28‑04‑2014 15:28:00
Data ostatniej aktualizacji:
02‑10‑2020 14:39:56
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie