Pożytek publiczny


Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok

30‑11‑2020 14:30:58

Podczas XXV Sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego uchwalono Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

Dokumenty:
Plik pdf Roczny Program Współpracy z NGO 2021.pdf
30‑11‑2020 14:31:54
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
503KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zmiana uchwały Rady Powiatu Radomszczańskiego Nr XXVI-203-2020 .pdf
31‑12‑2020 12:12:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1 000KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf INFORMACJA
27‑11‑2020 12:05:38
Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia w Powiecie Radomszczańskim nieodplatnej pomocy prawnej, nieodplatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, w 2021 roku.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
568KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Oferta PCK Łódzki Oddział Okręgowy Oddział Rejonowy w Radomsku , w ramach procedury uproszczonej w 2020 roku, na realizację zadania publicznego: „Młodzież w działaniu – organizacja pomocy świątecznej rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”
05‑11‑2020 13:46:27

 

Zgodnie z art. 19a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1057) Zarząd Powiatu Radomszczańskiego, po rozpatrzeniu celowości realizacji zadania, przedstawia ofertę, złożoną przez PCK Łódzki Oddział Okręgowy Oddział  Rejonowy   w Radomsku , w ramach procedury uproszczonej w 2020 roku, na realizację zadania publicznego: „Młodzież w działaniu – organizacja pomocy  świątecznej rodzinom i osobom  w trudnej sytuacji życiowej oraz  wyrównywanie szans tych rodzin i osób”.

Jednocześnie informujemy, że każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty. 

Termin zgłaszania uwag na adres:

Starostwo Powiatowe w Radomsku, 97-500 Radomsko ul. Leszka Czarnego 22,
upływa dnia 12 listopada 2020 roku.

Oferta dostępna na:

 1. BIP Starostwa Powiatowego w Radomsku,
 2. stronie internetowej Powiatu Radomszczańskiego,
 3. tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radomsku (tablica ogłoszeń na I piętrze). 

Decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Radomsku, niezależnie od daty stempla pocztowego.

Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
335KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

OGŁOSZENIE

26‑10‑2020 14:56:21
Dotyczące otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia w Powiecie Radomszczańskim nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, w 2021 roku.
Dokumenty:
Plik pdf Ogłoszenie o otwartym konkusie ofert na nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukację prawną w Powiecie Radomszczańskim.pdf
26‑10‑2020 14:56:44
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
708KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Wzór oferty realizacji zadania publicznego.docx
26‑10‑2020 14:56:44
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
53KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf OGŁOSZENIE
26‑10‑2020 14:46:48
Dotyczące naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia w Powiecie Radomszczańskim nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, w 2021 roku.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
219KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

WYNIKI KONSULTACJI

23‑10‑2020 15:23:36

Uzasadnienie wraz z wynikiem konsultacji trwającymi w okresie od 02.10.2020 do 16.10.2020 r. oraz stanowiskiem Zarządu Powiatu Radomszczańskiego w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

Dokumenty:
Plik pdf Uzasadnienie wraz z wynikiem konsultacji.pdf
23‑10‑2020 15:25:48
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
114KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Program współpracy na rok 2021 projekt.pdf
23‑10‑2020 15:25:48
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
490KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 – projekt

02‑10‑2020 15:04:13

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

Dokumenty:
Plik pdf Program współpracy na rok 2021.pdf
02‑10‑2020 15:05:51
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
490KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami.pdf
02‑10‑2020 15:05:51
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
21KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Konsultacje.pdf
02‑10‑2020 15:05:51
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
35KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Oferta Stowarzyszenia Ziemia Radomszczańska, w ramach procedury uproszczonej w 2020 roku, na realizację zadania publicznego: „Przegląd Piosenki Żołnierskiej i Partyzanckiej - Ewina 2020”
26‑08‑2020 14:17:43

 

Zgodnie z art. 19a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1057) Zarząd Powiatu Radomszczańskiego, po rozpatrzeniu celowości realizacji zadania, przedstawia ofertę, złożoną przez Stowarzyszenie Ziemia Radomszczańska, w ramach procedury uproszczonej w 2020 roku, na realizację zadania publicznego: „Przegląd Piosenki Żołnierskiej  i Partyzanckiej - Ewina 2020”.

Jednocześnie informujemy, że każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty. 

Termin zgłaszania uwag na adres:

Starostwo Powiatowe w Radomsku, 97-500 Radomsko ul. Leszka Czarnego 22,
upływa dnia 1 września 2020 roku.

Oferta dostępna na:

 1. BIP Starostwa Powiatowego w Radomsku,
 2. stronie internetowej Powiatu Radomszczańskiego,
 3. tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radomsku (tablica ogłoszeń na I piętrze). 

Decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Radomsku, niezależnie od daty stempla pocztowego.

Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Oferta Klub Sportowy Radomszczańska Szkoła Boksu NOKAUT, w ramach procedury uproszczonej, w 2020 roku, na realizację zadania publicznego: „Boks z elementami samoobrony”
21‑08‑2020 11:56:49

 

Zgodnie z art. 19a ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1057) Zarząd Powiatu Radomszczańskiego, po rozpatrzeniu celowości realizacji  zadania, przedstawia ofertę, złożoną przez Klub Sportowy Radomszczańska Szkoła Boksu NOKAUT, w ramach procedury uproszczonej, w 2020 roku, na realizację zadania publicznego: „Boks z elementami samoobrony”.

Jednocześnie informujemy, że każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Termin zgłaszania uwag na adres:

Starostwo Powiatowe w Radomsku, 97-500 Radomsko ul. Leszka Czarnego 22, upływa dnia 28 sierpnia 2020 roku.

Oferta dostępna na:

 1. BIP Starostwa Powiatowego w Radomsku,
 2. stronie internetowej Powiatu Radomszczańskiego,
 3. tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radomsku (tablica ogłoszeń na I piętrze).

Decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Radomsku, niezależnie od daty stempla pocztowego.

Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Oferta Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Przedborzu, w ramach procedury uproszczonej, w 2020 roku, na realizację zadania publicznego: „Organizacja spływu kajakowego dla druhen i druhów OSP Przedbórz
07‑08‑2020 13:40:10

Zgodnie z art. 19a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1057) Zarząd Powiatu Radomszczańskiego, po rozpatrzeniu celowości realizacji zadania, przedstawia ofertę, złożoną przez Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Przedborzu, w ramach procedury uproszczonej, w 2020 roku, na realizację zadania publicznego: „Organizacja spływu kajakowego dla druhen i druhów OSP Przedbórz i mieszkańców powiatu”.

Jednocześnie informujemy, że każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Termin zgłaszania uwag na adres: Starostwo Powiatowe w Radomsku, 97-500 Radomsko ul. Leszka Czarnego 22, upływa dnia 14 sierpnia 2020 roku.

Oferta dostępna na:

 1. BIP Starostwa Powiatowego w Radomsku,
 2. stronie internetowej Powiatu Radomszczańskiego,
 3. tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radomsku (tablica ogłoszeń na I piętrze).

Decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Radomsku, niezależnie od daty stempla pocztowego.
Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,9MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów archiwalnych: 233 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 24
Informacja wytworzona przez:
Sławomir Ciupiński , w dniu:  28‑04‑2014 14:58:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dariusz Staszczyk
email: admin@radomszczanski.pl tel.:44 6858999 fax: 44 6834335
, w dniu:  28‑04‑2014 14:58:00
Data ostatniej aktualizacji:
30‑11‑2020 14:31:54
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie