Pożytek publiczny


Plik pdf Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2022
17‑12‑2021 15:52:03

 

 

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2022.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf INFORMACJA
10‑11‑2021 11:55:50
Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia w Powiecie Radomszczańskim nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2022 roku.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
144KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Wyniki konsultacji

05‑11‑2021 15:26:12

Wyniki konsultacji

Uzasadnienie wraz z wynikiem konsultacji trwającymi w okresie od 14.10.2021 do 28.10.2021 r. oraz stanowiskiem Zarządu Powiatu Radomszczańskiego w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.

Dokumenty:
Plik pdf Uzasadnienie.pdf
05‑11‑2021 15:28:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
338KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Program Wspólpracy z organizacjami pozarzadowymi.pdf
05‑11‑2021 15:28:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2022 – Projekt – Konsultacje

14‑10‑2021 12:11:44

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2022 – projekt – Konsultacje

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.

Dokumenty:
Plik pdf Konsultacje 14-28 X 2021.pdf
14‑10‑2021 12:14:08
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
133KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Roczny program NGO - projekt 2022r..pdf
14‑10‑2021 12:14:08
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
349KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Program współpracy Powiatu Radomszczańskiego z NGO-projekt - wersja dostępna cyfrowo.docx
14‑10‑2021 12:14:08
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
28KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Dzień Seniora – jubileusz 60- lecia istnienia Związku - Polski Związek Emerytów i Inwalidów w Radomsku
13‑10‑2021 12:45:09

Oferta złożona przez Polski Związek Emerytów Rencistów  i Inwalidów  w Radomsku , w ramach procedury uproszczonej,  w 2021 roku, na realizację zadania publicznego: pt. „ Dzień Seniora – jubileusz 60- lecia istnienia Związku”. 

Zgodnie z art. 19a ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1057) Zarząd Powiatu Radomszczańskiego, po rozpatrzeniu celowości realizacji zadania, przedstawia ofertę, złożoną przez Polski Związek Emerytów Rencistów  i Inwalidów  w Radomsku, w ramach procedury uproszczonej, w 2021 roku, na realizację zadania publicznego: Dzień Seniora – jubileusz 60- lecia istnienia Związku”. 

Jednocześnie informujemy, że każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Termin zgłaszania uwag na adres: Starostwo Powiatowe w Radomsku, 97-500 Radomsko ul. Leszka Czarnego 22, upływa dnia 19 października 2021 roku.

Oferta dostępna na:

1)BIP Starostwa Powiatowego w Radomsku,

2)stronie internetowej Powiatu Radomszczańskiego,

3) tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radomsku     

  ( tablica ogłoszeń na I piętrze).

Decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Radomsku, niezależnie od daty stempla pocztowego.

Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
344KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2022 – Projekt – Konsultacje

30‑09‑2021 12:58:29
Program Współpracy z Organizacjami pozarządowymi na rok 2022 – Projekt – Konsultacje
Dokumenty:
Plik pdf Informacja o prowadzenie konsultacji.pdf
30‑09‑2021 13:06:47
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
120KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Projekt Roczny Program 2022r.pdf
30‑09‑2021 13:06:47
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
347KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Program współpracy Powiatu Radomszczańskiego z NGO-projekt - wersja dostępna cyfrowo.docx
06‑10‑2021 14:52:51
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
27KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Oferta Klub Sportowy SQUASH RAKS
05‑10‑2021 15:34:59

Oferta: Radomszczański Klub Squasha „ RAKS” , w ramach procedury uproszczonej, w 2021 roku, na realizację zadania publicznego: Mistrzostwa Powiatu Radomszczańskiego w Squasha 2021.

Zgodnie z art. 19a ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1057) Zarząd Powiatu Radomszczańskiego, po rozpatrzeniu celowości realizacji zadania, przedstawia ofertę, złożoną przez Radomszczański Klub Squasha „ RAKS”, w ramach procedury uproszczonej, w 2021 roku, na realizację zadania publicznego: Mistrzostwa Powiatu Radomszczańskiego w Squasha 2021.

Jednocześnie informujemy, że każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Termin zgłaszania uwag na adres: Starostwo Powiatowe w Radomsku, 97-500 Radomsko ul. Leszka Czarnego 22, upływa dnia 12 października   2021 roku.

Oferta dostępna na:

1)BIP Starostwa Powiatowego w Radomsku,

2)stronie internetowej Powiatu Radomszczańskiego,

3) tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radomsku    

  ( tablica ogłoszeń na I piętrze).

Decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Radomsku, niezależnie od daty stempla pocztowego.

Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
587KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Oferta Uniwersytet Trzeciego Wieku "Wiem Więcej"
21‑09‑2021 15:32:15

Oferta: Radomszczański Uniwersytet Trzeciego Wieku   „Wiem więcej”  w Radomsku , w ramach procedury uproszczonej,  w 2021 roku, na realizację zadania publicznego: wydarzenie artystyczne pt. Nie ma na starość  lepszego leku niż uniwersytet trzeciego wieku.  

Zgodnie z art. 19a ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1057) Zarząd Powiatu Radomszczańskiego, po rozpatrzeniu celowości realizacji zadania, przedstawia ofertę, złożoną przez Radomszczański Uniwersytet Trzeciego Wieku  „Wiem więcej” w Radomsku, w ramach procedury uproszczonej, w 2021 roku, na realizację zadania publicznego: pt. Nie ma na starość  lepszego leku niż uniwersytet trzeciego wieku.  

Jednocześnie informujemy, że każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Termin zgłaszania uwag na adres: Starostwo Powiatowe w Radomsku, 97-500 Radomsko ul. Leszka Czarnego 22, upływa dnia 28 września 2021 roku.

Oferta dostępna na:

1)BIP Starostwa Powiatowego w Radomsku,

2)stronie internetowej Powiatu Radomszczańskiego,

3) tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radomsku    

  ( tablica ogłoszeń na I piętrze).

Decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Radomsku, niezależnie od daty stempla pocztowego.

Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
466KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Oferta Stowarzyszenia Ziemia Radomszczańska

24‑08‑2021 14:11:25

Oferta Stowarzyszenia Ziemia Radomszczańska  w Radomsku , w ramach procedury uproszczonej w 2021 roku, na realizację zadania publicznego: Przegląd Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej ”.

 

         Zgodnie z art. 19a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Zarząd Powiatu Radomszczańskiego, po rozpatrzeniu celowości realizacji zadania, przedstawia ofertę, złożoną przez Stowarzyszenie Ziemia Radomszczańska  , w ramach procedury uproszczonej w 2021 roku, na realizację zadania publicznego: „Przegląd Piosenki Żołnierskiej    i  Patriotycznej ”.

Jednocześnie informujemy, że każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty. 

Termin zgłaszania uwag na adres:

Starostwo Powiatowe w Radomsku, 97-500 Radomsko ul. Leszka Czarnego 22, upływa dnia 31 sierpnia 2021 roku.

Oferta dostępna na:

  1. BIP Starostwa Powiatowego w Radomsku,
  2. stronie internetowej Powiatu Radomszczańskiego,
  3. tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radomsku (tablica ogłoszeń na I piętrze). 

Decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Radomsku, niezależnie od daty stempla pocztowego.

Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Oferta PCK Oddział Radomsko
04‑08‑2021 12:38:31

Oferta PCK Łódzki Oddział Okręgowy Oddział  Rejonowy  w Radomsku , w ramach procedury uproszczonej w 2021 roku, na realizację zadania publicznego: Młodzież w działaniu – organizacja pomocy  świątecznej rodzinom i osobom  w trudnej sytuacji życiowej oraz  wyrównywanie szans tych rodzin i osób”.

 

   Zgodnie z art. 19a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku              o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Zarząd Powiatu Radomszczańskiego, po rozpatrzeniu celowości realizacji zadania, przedstawia ofertę, złożoną przez PCK Łódzki Oddział Okręgowy Oddział  Rejonowy          w Radomsku , w ramach procedury uproszczonej w 2021 roku, na realizację zadania publicznego: „Młodzież w działaniu – organizacja pomocy  świątecznej rodzinom i osobom  w trudnej sytuacji życiowej oraz  wyrównywanie szans tych rodzin i osób”.

Jednocześnie informujemy, że każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty. 

Termin zgłaszania uwag na adres:

Starostwo Powiatowe w Radomsku, 97-500 Radomsko ul. Leszka Czarnego 22,
upływa dnia 11 sierpnia 2021 roku.

Oferta dostępna na:

  1. BIP Starostwa Powiatowego w Radomsku,
  2. stronie internetowej Powiatu Radomszczańskiego,
  3. tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radomsku (tablica ogłoszeń na I piętrze). 

Decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Radomsku, niezależnie od daty stempla pocztowego.

Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów archiwalnych: 259 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 26
Informacja wytworzona przez:
Edyta Woldan
email: organizacyjny2@radomszczanski.pl
, w dniu:  28‑04‑2014 14:58:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dariusz Staszczyk
email: admin@radomszczanski.pl tel.:44 6858999 fax: 44 6834335
, w dniu:  28‑04‑2014 14:58:00
Data ostatniej aktualizacji:
17‑12‑2021 15:53:50
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie