Ochrona środowiska


Plik pdf Zawiadomienie
07‑07‑2022 14:43:22
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim dotyczące wszczęcia postępowania wodnoprawnego w sprawie przejęcia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego Starosty Radomszczańskiego z dnia 02.11.2004 r., znak: WO.I.6223-24/2004, na rzecz Zakładu Komunalnego w Przedborzu Sp. z o.o.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zgłoszenie
07‑07‑2022 09:53:16

danych dotyczących wielkości i rodzaju emisji dla instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne operatora Orange Polska Sp. z o.o., oznaczonej symbolem  4276(88975N!) GOMUNICEDZ3(WPI_KAMIENSK_GOMUNICEDZ3), zlokalizowanej w m. Hucisko, gmina Gomunice.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
3,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie
24‑06‑2022 14:06:36
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim wsprawie  udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dotyczącego przebudowy rowu melioracyjnego na działce o nr ewid. 704 położonej w obrębie ewidencyjnym Kraszewice, gmina Masłowice.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
740KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja
23‑06‑2022 15:11:32
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Sieradzu dotycząca  udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ujęcia wód podziemnych na terenie działki o nr ewid. 731/1 zlokalizowanej w obrębie ewidencyjnym Blok Dobryszyce, gmina Dobryszyce oraz poboru wód podziemnych w oparciu o te urządzenie wodne.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
827KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zawiadomienie
21‑06‑2022 13:42:25
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Sieradzu dotyczące  wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego związanego z działalnością stacji SHELL Polska Sp. z o.o. w Radomsku
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Decyzja
15‑06‑2022 09:25:37
Starosty Radomszczańskiego z dnia 14.06.2022 r., znak: PŚIII.6222.1.2.2022, dotycząca stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia zintegrowanego  z dnia 03.01.2007 r., znak: EŚ.IV.7644-zn-3/2006 (z późn. zm.), regulującego działalność elektrociepłowni eksploatowanej na terenie zakładu zlokalizowanego przy ul. Krasickiego 13 w Radomsku (działka o nr ewid.  18/18   w 9 obrębie ewidencyjnym), eksploaotowanej przez Fameg Energia Sp. z o. o.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zgłoszenie
02‑06‑2022 09:36:10
danych dotyczących wielkości i rodzaju emisji dla instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne operatora P4 Sp. z o. o. oznaczonej symbolem RDM4455A zlokalizowanej na działce o nr ewid. 86/2 w  obrębie ewidencyjnym Borzykowa, gmina Żytno.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
767KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zawiadomienie
01‑06‑2022 14:40:45
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim dotyczące  wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód i odprowadzanie oczyszczonych ścieków przemysłowych z  ujęcia i stacji uzdatniania wody zlokalizowanych na terenie działki o nr ewid. 997/3 w obrębie ewidencyjnym Przerąb, gmina Masłowice.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zawiadomienie
01‑06‑2022 14:34:56
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim dotyczące  wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego z dnia 20.12.2021 r., znak: WA.ZUZ.3.4210.2054.2021.IM, dotyczącego poboru wód z ujęcia zlokalizowanego na terenie działki o nr ewid. 997/3 w obrębie ewidencyjnym Przerąb, gmina Masłowice.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zgłoszenie
26‑05‑2022 10:19:44
danych dotyczących wielkości i rodzaju emisji dla instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne eksploatowanej przez Orange Polska S.A. - instalacji radiokomunikacyjnej oznaczonej symbolem 5244(88971N!)ŻYTNO, zlokalizowanej przy ul. Strażackiej 20 w Żytnie (działka o nr ewid. 763/1).
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,9MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów archiwalnych: 304 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 31
Informacja wytworzona przez:
Adam Kuligowski
email: srodowisko@radomszczanski.pl
, w dniu:  28‑04‑2014 14:57:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dariusz Staszczyk
email: admin@radomszczanski.pl tel.:44 6858999 fax: 44 6834335
, w dniu:  28‑04‑2014 14:57:00
Data ostatniej aktualizacji:
07‑07‑2022 14:47:14
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie