Komunikaty i ogłoszenia


Plik pdf OGŁOSZENIE
18‑06‑2018 09:47:42

W sprawie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2018 roku, zgodnie z Uchwałą Nr 76/2018/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 14 czerwca 2018 r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
455KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZAWIADOMIENIE GEODETY
13‑06‑2018 15:31:08
O czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej w Gomunicach.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
466KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf OGŁOSZENIE
12‑06‑2018 10:42:42

Starosta Radomszczański, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze wszczęcia, na wniosek inwestora, postępowania w przedmiocie     ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej nr działki  716  o pow. 0,15 ha, położonej w obrębie 0001_ Dmenin w gminie Kodrąb,  wpisanej w pozycji rejestrowej Skarb Państwa – posiadacz samoistny  oraz  wydania decyzji zezwalającej na niezwłoczne zajęcie ww nieruchomości i nadanie wnioskowanej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności w myśl art. 124 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
325KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf INFORMACJA
11‑06‑2018 09:42:37
W  związku  z  prowadzoną  „  modernizacją  ewidencji  gruntów  i  budynków” w obrębie Ładzice, na zlecenie Powiatu Radomszczańskiego  informuje, że w dniu 21  czerwca  2018  roku  o  godz.  18.00  (czwartek)  w  budynku  OSP  w  Ładzicach odbędzie  się  zebranie  informacyjne  dla  właścicieli  i  władających  posiadających nieruchomości w/w obrębie.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
159KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf OBWIESZCZENIE STAROSTY RADOMSZCZAŃSKIEGO
06‑06‑2018 14:43:35
W sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w miejscowościach Grobla.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
204KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZAWIADOMIENIE
06‑06‑2018 14:40:30
W sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Ładzice - 101209_2.0005 , gmina Ładzice powiat radomszczański, województwo łódzkie.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
371KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf OGŁOSZENIE
06‑06‑2018 09:26:09

Starosta Radomszczański, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze wszczęcia postępowania, w przedmiocie zobowiązania właścicieli nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka o numerze 294/3 o pow. 0,02 ha, położonej w obrębie 0019 Zakrzew Wielki, gmina Kodrąb, stanowiącej współwłasność małż. Mieczysława i Edwardy  Florkiewicz  oraz  małż. Czesława i Heleny Trudzińskiej,  do  jej udostępnienia w celu wykonania czynności związanych z remontem istniejącej sieci - odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej  niskiego napięcia oraz rozbiórki sieci elektroenergetycznej  niskiego napięcia.  

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
246KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
04‑06‑2018 10:19:29

Starosta Radomszczański, zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym   stanie    prawnym,  dla której Sąd Rejonowy w Radomsku prowadzi KW PT1R/00046360/2, ozn. numerem działki 215 w obrębie 0029 Radomsko, stanowiącej własność Pana Tadeusza  Suskiego  s. Romana i Stanisławy,  objętej Decyzją znak: TRM.6733.35.2017.EG z dnia 07.09.2017r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej dwutorowej linii napowietrznej 110 kV do stacji elektroenergetycznej Radomsko Południe oraz wydaniu decyzji zezwalającej na niezwłoczne zajęcie ww. opisanej nieruchomości i nadanie wnioskowanej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności w myśl art. 124 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
421KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY
01‑06‑2018 07:50:21

Starosta Radomszczański, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, że przeznaczył do dzierżawy, w drodze bezprzetargowej,  nieruchomość ozn. numerem działki 162,   położoną  w gminie Kamieńsk w obrębie Piła Ruszczyńska. 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
387KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY
01‑06‑2018 07:44:58

Starosta Radomszczański, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, że przeznaczył w drodze bezprzetargowej do dzierżawy,  nieruchomość rolną, oznaczoną numerami dziełek 49, 50, 55, położoną  w gminie Kamieńsk w obrębie Ruszczyn.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
538KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 106 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 11
Informacja wytworzona przez:
Dariusz Staszczyk
email: admin@radomszczanski.pl tel.:44 6858999 fax: 44 6834335
, w dniu:  28‑04‑2014 15:30:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dariusz Staszczyk
email: admin@radomszczanski.pl tel.:44 6858999 fax: 44 6834335
, w dniu:  28‑04‑2014 15:30:00
Data ostatniej aktualizacji:
18‑06‑2018 09:50:06
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie