Komunikaty i ogłoszenia


Plik pdf INFORMACJA
17‑08‑2018 11:19:00

O wydaniu decyzji pozwolenia na budowę chlewni

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
189KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf DECYZJA
16‑08‑2018 14:04:34

Starosta Radomszczański wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zezwala, na niezwłoczne zajęcie części nieruchomości gruntowej, o nieuregulowanym stanie prawnym, objętej decyzją znak: TRM.6733.35.2017.EG z dnia 07.09.2017r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, położonej w obrębie 0029_Radomsko, oznaczonej numerem działki 233 o pow. 0,1106 ha, będącej we władaniu samoistnym Pana Teodora Wolskiego s. Macieja, w zakresie zgodnym z decyzją Starosty Radomszczańskiego z dnia 25.07.2018r. znak: RN.6853.7.2018 o ograniczeniu sposobu korzystania z części przedmiotowej nieruchomości oraz nadaje niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
264KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf INFORMACJA
14‑08‑2018 11:45:42

O rozpoczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę sektora nr 2 kwatery składowania odpadów wraz z infrastrukturą techniczną.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
249KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZAWIADOMIENIE GEODETY
10‑08‑2018 13:17:14
O czynnościach wyznaczenia punktów granicznych pomiędzy działką nr 680 położoną w obrębie Wola Jedlińska, gmina Ładzice, a działką sąsiednią nr 681/1.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
304KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZAWIADOMIENIE
09‑08‑2018 13:07:30

Starosta Radomszczański, zawiadamia o wszczęciu, postępowania administracyjnego, w przedmiocie wydania decyzji zobowiązującej właścicieli działki, o nieuregulowanym stanie prawnym, dla której Sąd Rejonowy w Radomsku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr PT1R/00050891/4, oznaczonej nr 156 o powierzchni 0,35 ha, położonej w obrębie 0013 Łagiewniki w gminie Kodrąb, do jej udostępnienia dla PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, w celu wykonania czynności związanych z remontem istniejącej sieci - napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia w tym stanowiska słupowego napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia, stanowiącej własność PGE Dystrybucja S.A.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
252KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZAWIADOMIENIE
09‑08‑2018 11:16:08

Starosta Radomszczański, zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego, w przedmiocie wydania decyzji zobowiązującej właścicieli działki , o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej nr 294/3 o powierzchni 0,02 ha, położonej w obrębie 0019 Zakrzew Wielki w gminie Kodrąb, do jej udostępnienia  dla PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, w celu wykonania czynności związanych z remontem istniejącej sieci -  napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia wraz z  rozbiórką  odcinka sieci  -  napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia , stanowiącej własność  PGE Dystrybucja S.A.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
251KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZAWIADOMIENIE GEODETY
08‑08‑2018 13:24:12
O czynnościach przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi ozn. nr 733/2, położonej w obrębie Dobryszyce w gminie Dobryszyce.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
363KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

19‑07‑2018 11:43:28

POSTĘPOWANIE ODWOŁANE

Powiat Radomszczański zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30.000 Euro netto na wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Rozbiórka budynków usytuowanych przy ul. Aleja Jana Pawła II 7 w Radomsku na działce nr 49/1 oraz 49/3”.

Dokumenty:
Plik pdf rozbiorka201807.pdf
19‑07‑2018 11:45:24
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf odwolanie-rozbiorka.pdf
25‑07‑2018 12:50:44
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
155KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

INFORMACJA

19‑07‑2018 09:38:14

Informacja o programie „Zajęcia klubowe w WTZ” finansowanym ze środków PFRON.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf OGŁOSZENIE
06‑07‑2018 12:14:40

O wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania, za nieruchomość  położoną w obrębie 48 miasta Radomska, działka nr 338/1 o pow. 0,1010 ha

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
269KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 100 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 10
Informacja wytworzona przez:
Dariusz Staszczyk
email: admin@radomszczanski.pl tel.:44 6858999 fax: 44 6834335
, w dniu:  28‑04‑2014 15:30:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dariusz Staszczyk
email: admin@radomszczanski.pl tel.:44 6858999 fax: 44 6834335
, w dniu:  28‑04‑2014 15:30:00
Data ostatniej aktualizacji:
17‑08‑2018 11:20:22
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie