Pożytek publiczny


Plik pdf Roczny Program Współpracy Powiatu Radomszczańskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2018
12‑09‑2017 08:09:14

Uwaga - zmianie uległa godzina spotkania, spotkanie odbędzie się o godzinie 12:00.

Starosta Powiatu Radomszczańskiego uprzejmie zaprasza na spotkanie na którym przedstawiony będzie  Roczny Program Współpracy Powiatu Radomszczańskiego z organizacjami pozarządowymi na rok  2018.

Spotkanie odbędzie się w dniu 26 września 2017r. o godzinie 12:00 w siedzibie  Starostwa Powiatowego w Radomsku  przy ulicy Leszka Czarnego 22 w  sali numer 118 , szczegółowych informacji udziela Wydział Organizacyjny – Inspektor Edyta  Woldan – Cebula, numer telefonu: 44 685 89 25.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
4,9MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf OFERTA NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
08‑06‑2017 14:52:14

Oferta  Stowarzyszenia: Okręgowy Klub Strzelectwa Sportowego „10-ka” z siedzibą w  Radomsku,  w ramach procedury uproszczonej w 2017r. na realizację zadania publicznego:

„ Wakacje na strzelnicy ”.

Zgodnie z art. 19a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2017 poz.573 ) Zarząd Powiatu Radomszczańskiego po rozpatrzeniu celowości realizacji zadania przedstawia ofertę złożoną przez Okręgowy Klub Strzelectwa Sportowego „ 10-ka” w ramach  procedury uproszczonej w 2017r.na realizację zadania publicznego: „ Wakacje na strzelnicy ”.

Jednocześnie informujemy, że każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Termin zgłaszania uwag na adres: Starostwo Powiatowe w Radomsku, 97-500 Radomsko ul. Leszka Czarnego 22, upływa dnia  16 czerwca  2017 r.

Oferta dostępna na:
1) BIP Starostwa Powiatowego w Radomsku.
2) stronie internetowej powiatu radomszczańskiego,
3) tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radomsku (tablica ogłoszeń na parterze).

Decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Radomsku, niezależnie od daty stempla pocztowego.
Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf UZASADNIENIE WRAZ Z WYNIKIEM KONSULTACJI
20‑04‑2017 13:21:15

Uzasadnienie wraz z wynikiem konsultacji trwającymi w okresie  od 03.04.2017 do 18.04.2017r.  oraz stanowiskiem  Zarządu Powiatu Radomszczańskiego.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
304KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
700KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf UCHWAŁA NR 21/2017/V ZARZĄDU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO
23‑02‑2017 15:31:09
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych z zakresu działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2017 roku.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
763KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf UCHWAŁA NR 20/2017/V ZARZĄDU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO
23‑02‑2017 15:29:55
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych z zakresu działania na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2017 roku.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
755KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf UCHWAŁA NR 19/2017/V ZARZĄDU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO
23‑02‑2017 15:28:43
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych z zakresu promocja i organizacja wolontariatu w 2017 roku.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
753KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf UCHWAŁA NR 18/2017/V ZARZĄDU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO
23‑02‑2017 15:27:00
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w 2017 roku.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
767KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf UCHWAŁA NR 17/2017/V ZARZĄDU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO
23‑02‑2017 15:25:28
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
844KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 135 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 14
Informacja wytworzona przez:
Sławomir Ciupiński
email: avk@radomszczanski.pl tel.:44 6858999 fax: 44 6834335
, w dniu:  28‑04‑2014 14:58:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dariusz Staszczyk
email: admin@radomszczanski.pl tel.:44 6858999 fax: 44 6834335
, w dniu:  28‑04‑2014 14:58:00
Data ostatniej aktualizacji:
12‑09‑2017 08:12:25
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie