Pożytek publiczny


Plik pdf Konsultacje projektu Uchwały Rady Powiatu Radomszczańskiego
07‑09‑2018 15:43:52
W sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Radomszczańskiego.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
7,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf INFORMACJA O PROWADZENIU KONSULTACJI
03‑09‑2018 14:26:03
Przedmiot konsultacji: Projekt uchwały Rady Powiatu Radomszczańskiego, w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
39KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
8,9MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Propozycja projektu uchwały
14‑08‑2018 12:35:30
W sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Powiatu Radomszczańskiego.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Oferty na realizację zadań publicznych złożone w ramach procedury uproszczonej

15‑06‑2018 13:59:12

1. Stowarzyszenie: Zespół Ludowy Dziepółlanki  w ramach  procedury uproszczonej w 2018r. na realizację zadania publicznego: „Prezentacja działalności Zespołów Ludowych z okolic Radomska”,

2. Klub Sportowy NOKAUT Radomsko w ramach  procedury uproszczonej w 2018r. na realizację zadania publicznego: III Gala Boksu o Puchar Starosty  Radomszczańskiego ”,

3. Klub Sportowy Tytani Radomsko w ramach  procedury uproszczonej w 2018r. na  realizację zadania publicznego: „IV Mistrzostwa Powiatu Radomszczańskiego  w Crossfit”.

Zgodnie z art. 19a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 poz.450 ) Zarząd Powiatu Radomszczańskiego po rozpatrzeniu celowości realizacji zadania przedstawia oferty złożone w ramach procedury uproszczonej. Jednocześnie informujemy, że każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Termin zgłaszania uwag na adres: Starostwo Powiatowe w Radomsku, 97-500 Radomsko ul. Leszka Czarnego 22, upływa dnia 21 czerwca 2018 r.

Oferta dostępna na:
1) BIP Starostwa Powiatowego w Radomsku.
2) stronie internetowej powiatu radomszczańskiego,
3) tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radomsku (tablica ogłoszeń na parterze).

Decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Radomsku, niezależnie od daty stempla pocztowego.
Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf OŚWIADCZENIE
01‑06‑2018 13:05:37
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
373KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
191KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
309KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY ZA ROK 2017
29‑03‑2018 13:11:11

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2017 rok.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
486KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
27‑11‑2017 15:00:39
Na powierzenie prowadzenia w Powiecie Radomszczańskim nieodpłatnej pomocy prawnej, w 2018 roku, w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
454KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 147 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 15
Informacja wytworzona przez:
Sławomir Ciupiński
email: avk@radomszczanski.pl tel.:44 6858999 fax: 44 6834335
, w dniu:  28‑04‑2014 14:58:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dariusz Staszczyk
email: admin@radomszczanski.pl tel.:44 6858999 fax: 44 6834335
, w dniu:  28‑04‑2014 14:58:00
Data ostatniej aktualizacji:
07‑09‑2018 15:53:43
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie