Pożytek publiczny


Plik pdf Oferta Uniwersytet Trzeciego Wieku "Wiem Więcej"
21‑09‑2021 15:32:15

Oferta: Radomszczański Uniwersytet Trzeciego Wieku   „Wiem więcej”  w Radomsku , w ramach procedury uproszczonej,  w 2021 roku, na realizację zadania publicznego: wydarzenie artystyczne pt. Nie ma na starość  lepszego leku niż uniwersytet trzeciego wieku.  

Zgodnie z art. 19a ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1057) Zarząd Powiatu Radomszczańskiego, po rozpatrzeniu celowości realizacji zadania, przedstawia ofertę, złożoną przez Radomszczański Uniwersytet Trzeciego Wieku  „Wiem więcej” w Radomsku, w ramach procedury uproszczonej, w 2021 roku, na realizację zadania publicznego: pt. Nie ma na starość  lepszego leku niż uniwersytet trzeciego wieku.  

Jednocześnie informujemy, że każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Termin zgłaszania uwag na adres: Starostwo Powiatowe w Radomsku, 97-500 Radomsko ul. Leszka Czarnego 22, upływa dnia 28 września 2021 roku.

Oferta dostępna na:

1)BIP Starostwa Powiatowego w Radomsku,

2)stronie internetowej Powiatu Radomszczańskiego,

3) tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radomsku    

  ( tablica ogłoszeń na I piętrze).

Decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Radomsku, niezależnie od daty stempla pocztowego.

Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
466KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja w zakresie dostępności umów
16‑07‑2021 13:40:10

Szanowni Państwo,

informuję, że od dnia 6 września 2021 roku wchodzi w życie art. 5 ust. 2 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
178KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Komunikat

12‑07‑2021 13:27:36

Informacje  dotyczące  środków finansowych  na realizację  zadań publicznych zgodnie z Rocznym Programem Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2021r., które pozostały  do wykorzystania można uzyskać w Wydziale Organizacyjnym pod numerem telefonu  : 44/6858925.

Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

KOMUNIKAT

29‑04‑2021 12:04:30

Szanowni Państwo,
Organizacje pozarządowe mogą składać oferty na realizację zadań publicznych na rok 2021, w ramach  procedury uproszczonej - art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie z zakresu:

 1. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
  a) rekreacja - aktywne formy spędzania wolnego czasu na terenie Powiatu Radomszczańskiego - 5.000 zł.
  b) współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Radomszczańskiego – w różnych  dyscyplinach sportu - 5.000 zł.
  c) impreza rekreacyjna z okazji Dnia Dziecka – 2.000 zł.
 2. Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży:
  a) wyjazdowe formy wypoczynku - 8.000 zł.
  b) upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa na terenie PowiatuRadomszczańskiego - 10.000 zł.
 3. Upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
  a) wspieranie organizacji wydarzeń kulturalnych i artystycznych na terenie Powiatu Radomszczańskiego - 13.000 zł.
 4. Promocji i organizacji wolontariatu:
  a) promocja idei wolontariatu, aktywizacja młodzieży do pracy w wolontariacie - 2.000 zł.

Mając na względzie wspólne bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich odbiorców (min. dzieci, młodzież, seniorów, mieszkańców powiatu ), do których skierowane będą  zadania w ramach  ofert uproszczonych  na realizację zadań publicznych w 2021r. oraz ich charakter, organizacje pozarządowe które myślą o realizacji zadań  publicznych zobowiązane są realizować zadania przy zachowaniu  obowiązujących przepisów, w tym określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem  stanu epidemii.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

WYNIK OTWARTEGO KONKURSU OFERT

20‑04‑2021 14:31:06

Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 r. w zakresie:
upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:

1) Wspieranie niskonakładowych, niekomercyjnych, nie przeznaczonych do sprzedaży wydawnictw i publikacji tematycznie związanych z Powiatem Radomszczańskim, kwota 4.000 zł.

Polskie Towarzystwo  Historyczne  Oddział w Radomsku – kwota 4.000 zł.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
489KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok

30‑11‑2020 14:30:58

Podczas XXV Sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego uchwalono Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

Dokumenty:
Plik pdf Roczny Program Współpracy z NGO 2021.pdf
30‑11‑2020 14:31:54
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
503KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zmiana uchwały Rady Powiatu Radomszczańskiego Nr XXVI-203-2020 .pdf
31‑12‑2020 12:12:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1 000KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

WYNIKI KONSULTACJI

23‑10‑2020 15:23:36

Uzasadnienie wraz z wynikiem konsultacji trwającymi w okresie od 02.10.2020 do 16.10.2020 r. oraz stanowiskiem Zarządu Powiatu Radomszczańskiego w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

Dokumenty:
Plik pdf Uzasadnienie wraz z wynikiem konsultacji.pdf
23‑10‑2020 15:25:48
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
114KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Program współpracy na rok 2021 projekt.pdf
23‑10‑2020 15:25:48
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
490KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY ZA 2019 ROK
05‑03‑2020 11:05:46

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku publicznego o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2019 rok.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
989KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok

12‑11‑2019 15:03:23

Podczas XIII  Sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego uchwalono Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

Roczny program współpracy ma charakter informacyjny i stanowi przejaw woli współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi, zawiera wszelkie formy współpracy powiatu z organizacjami.

Dokumenty:
Plik pdf Roczny Program na 2020.pdf
12‑11‑2019 15:04:26
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
8,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała.pdf
12‑11‑2019 15:04:26
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
378KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 167 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 17
Informacja wytworzona przez:
Edyta Woldan
email: organizacyjny2@radomszczanski.pl
, w dniu:  28‑04‑2014 14:58:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dariusz Staszczyk
email: admin@radomszczanski.pl tel.:44 6858999 fax: 44 6834335
, w dniu:  28‑04‑2014 14:58:00
Data ostatniej aktualizacji:
21‑09‑2021 15:35:08
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie