Pożytek publiczny


OGŁOSZENIA - KONKURSY OFERT NA WSPARCIE ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2024 ROKU

02‑05‑2024 09:24:16

Zarząd Powiatu Radomszczańskiego ogłasza otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2024r.

Termin składania ofert do dnia: 24 maja 2024 r. (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Radomsku).

Oferty należy składać do Starostwa Powiatowego w Radomsku, ul. Leszka Czarnego 22, Biuro Obsługi Klienta - parter, w poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godz. 7.30 – 15.30,  w czwartek w godz. 7.30 – 16.30.

Wzór oferty realizacji zadania publicznego znajdziesz TUTAJ

Dokumenty:
Plik pdf 1. Uchwała 93-2024-VI - biesiada mieszkańców, plener artystów.pdf
02‑05‑2024 09:28:09
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
191KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 1.1. Ogłoszenie - koncert Biesiada - 10 tys.pdf
02‑05‑2024 09:28:09
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
92KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 1.2. Ogłoszenie - plener artystów - 13 tys.pdf
02‑05‑2024 09:28:09
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
92KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 2. Uchwała 94-2024-VI - wydarzenie krajoznawczo-ekologiczne.pdf
02‑05‑2024 09:28:09
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
145KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 2. Ogłoszenie - wydarzenie krajoznawczo-ekologiczne - 3 tys.pdf
02‑05‑2024 09:28:09
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
92KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 3. Uchwała 95-2024-VI - upowszech. wiedzy w zakresie bezpieczeństwa.pdf
02‑05‑2024 09:28:09
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
194KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 3. Ogłoszenie - bezpieczeństwo 10 tys.pdf
02‑05‑2024 09:28:09
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
86KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała nr 89/2024/VI
26‑04‑2024 14:51:33
Uchwała nr 89/2024/VI  Zarządu Powiatu Radomszczańskiego  z dnia 24 kwietnia 2024r.
w sprawie unieważnienia otwartych konkursów ofert na realizację  zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej oraz krajoznawstwa i turystyki w 2024 roku.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
246KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf WYNIKI KONKURSÓW 2024
19‑04‑2024 11:43:00

Wyniki konkursów ofert na realizacje zadan publicznych w 2023 z zakresu:

  • działania na rzecz osób w wieku emerytalnym,
  • promocji i organizacji wolontariatu,
  • upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  • ochrony i promocji zdrowia,
  • wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
  • krajoznawstwa i turystyki.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
490KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY ZA 2023 ROK
11‑04‑2024 12:02:20
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2023 rok.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
21,9MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok
21‑12‑2023 13:46:06
Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
423KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia w Powiecie Radomszczańskim nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2024 roku
22‑11‑2023 13:19:12
Zarząd Powiatu Radomszczańskiego na posiedzeniu w dniu 22 listopada 2023 r. postanowił  powierzyć  Fundacji Studenckiej Młodzi-Młodym realizację  zadania publicznego pn.: „Powierzenie prowadzenia w Powiecie Radomszczańskim nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2024 roku - prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w miejscowościach: Brudzice, Przedbórz, Gidie, Ładzice i Kamieńsk oraz prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w miejscowościach: Strzelce Male, Wielgomlyny, żytno, Kobiele Wielkie i Kodrąb"
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
160KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

WYNIKI KONSULTACJI

09‑11‑2023 11:23:21

Uzasadnienie wraz z wynikiem konsultacji trwającymi w okresie od 20.10.2023 do 06.11.2023 r. oraz stanowiskiem Zarządu Powiatu Radomszczańskiego w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.

Dokumenty:
Plik pdf Uzasadnienie wraz z wynikiem konsultacji.pdf
09‑11‑2023 11:25:59
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Program współpracy na 2024 rok_1172898.pdf
14‑11‑2023 10:30:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,9MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Program współpracy na 2024 rok - ANULOWANY.pdf
14‑11‑2023 10:29:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
7,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2024 – projekt – Konsultacje

23‑10‑2023 12:24:46

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.

Dokumenty:
Plik pdf 1. Konsultacje 20.10.202r - 06.11.2023.pdf
23‑10‑2023 12:29:16
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
102KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 2. Program współpracy z NGO - projekt 2024.pdf
23‑10‑2023 12:29:16
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,9MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 3. Projekt uchwały Rady Powiatu.pdf
23‑10‑2023 12:29:16
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
99KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 4. Ogłoszenie - spotknie 26.10.2023.pdf
23‑10‑2023 12:29:16
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
63KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

OGŁOSZENIE

13‑10‑2023 10:31:49

ZARZĄD POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO OGŁASZA 

nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu
udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w roku 2024 na terenie Powiatu Radomszczańskiego

Dokumenty:
Plik pdf Uchwała 181-2023-VI z dn. 11.10.2023.pdf
13‑10‑2023 10:46:16
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
162KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 2. Ogłoszenie.pdf
13‑10‑2023 10:46:16
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
75KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx 3. Formularz zgłoszeniowy.docx
13‑10‑2023 10:46:16
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
29KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 4. Klauzula RODO.pdf
13‑10‑2023 10:46:16
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
81KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Oferta Uproszczona Stowarzyszenia Sympatyków Pojazdów Militarnych ROTA
27‑07‑2023 13:28:42

Oferta Stowarzyszenia Sympatyków Pojazdów Militarnych ROTA,
w ramach procedury uproszczonej w 2023 roku, na realizację zadania publicznego
pt.: „ Organizacja strzelnicy sportowej ASG   w ramach imprezy: Rajd Pieczonego Ziemniaka”.

Zgodnie z art. 19a ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 poz. 571) Zarząd Powiatu Radomszczańskiego, po rozpatrzeniu celowości realizacji zadania, przedstawia ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Sympatyków Pojazdów Militarnych ROTA, w ramach procedury uproszczonej w 2023 roku, na realizację zadania publicznego:                „ Organizacja strzelnicy sportowej ASG w ramach imprezy: Rajd Pieczonego Ziemniaka”.

Jednocześnie informujemy, że każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Termin zgłaszania uwag na adres: Starostwo Powiatowe w Radomsku, 97-500 Radomsko ul. Leszka Czarnego 22, upływa dnia 03 sierpnia 2023 roku.

Oferta dostępna:                                                               

  1. BIP Starostwa Powiatowego w Radomsku,
  2. stronie internetowej Powiatu Radomszczańskiego,
  3. tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radomsku      (tablica ogłoszeń na I piętrze).

Decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Radomsku, niezależnie od daty stempla pocztowego.

Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 41 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Kamila Kowalska
email: organizacyjny4@radomszczanski.pl tel.:44 6858925
, w dniu:  28‑04‑2014 14:58:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dariusz Staszczyk
email: admin@radomszczanski.pl tel.:44 6858999 fax: 44 6834335
, w dniu:  28‑04‑2014 14:58:00
Data ostatniej aktualizacji:
02‑05‑2024 09:28:11
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie