Ochrona środowiska


Plik pdf Zawiadomienie
20‑09‑2021 11:59:58
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Sieradzu dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego związanego z przebudową Drogi Wojewódzkiej nr 784 na odcinku Stanisławice-Pławno.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zgłoszenie
20‑09‑2021 11:45:58
danych dotyczących wielkości i rodzaju emisji dla instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne operatora Towerlink Poland Sp. z o.o. (dawniej Polkomtel Infrastruktura Sp. z o. o. ) oznaczonej symbolem BT33915_PRZEDBORZ zlokalizowanej przy ul. Mostowej 38 w Przedborzu.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zgłoszenie
03‑09‑2021 11:56:28
danych dotyczących wielkości i rodzaju emisji dla instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne operatora P4 Sp. z o.o. oznaczonej symbolem RDM4451 A zlokalizowanej na działce o nr ewid. 156/2 w obrębie ewidencyjnym Maluszyn, gmina Żytno .
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zgłoszenie
03‑09‑2021 11:31:17
 danych dotyczących wielkości i rodzaju emisji dla instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne operatora P4 Sp. z o.o. oznaczonej symbolem RDM3303 B zlokalizowanej przy ul. Przedborskiej 39/41 w Radomsku.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zawiadomienie
03‑09‑2021 09:14:55
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Sieradzu dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego związanego z inwestycją polegającą na budowie hali magazynowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Galonki i Dobryszyce.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
268KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zawiadomienie
03‑09‑2021 08:10:19
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego związanego z przebudową rowu melioracyjnego na działce o nr ewid. 231/2  w obrębie ewidencyjnym Kobiele Małe, gmina Kobiele Wielkie oraz budową wylotu zlokalizowanego na działce o nr ewid. 232/2 w tym samym obrębie ewidencyjnym.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
140KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Decyzja w sprawie ograniczenia odziaływania akustycznego DW 484
26‑08‑2021 10:04:22
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735), w związku z art. 362 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.), Starostwo Powiatowe w Radomsku obwieszcza o wydaniu decyzji z dnia 26.08.2021 r., znak: PŚIII.6241.1.2021,  dotyczącej dostosowania warunków eksploatacji przedsięwzięcia – Drogi Wojewódzkiej nr 484 na odcinku Łękawa-Kamieńsk (od km 34+502,66 do km 42+873,98) do wymagań ochrony środowiska w zakresie ochrony akustycznej.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,9MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zgłoszenie
13‑08‑2021 11:55:14
danych dotyczących wielkości i rodzaju emisji dla instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne operatora P4 Sp. z o.o. oznaczonej symbolem RDM4401 F, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 133 położonej w obrębie ewidencyjnym Gidle, gmina Gidle.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ujednolicony tekst pozwolenia zintegrowanego
12‑08‑2021 12:45:29
dla instalacji do obróbki i przetwórstwa mleka o zdolności przyjmowania, obliczonej jako wartość średnia w stosunku do produkcji rocznej, ponad 200 ton mleka  na dobę, która eksploatowana jest przez Okręgową Spółdzielnie Mleczarską w Radomsku (NIP:7720100259), ul. Jagiellońska 4, 97-500 Radomsko.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
6,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zawiadomienie
06‑08‑2021 14:25:08
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego związanego z przebudową rowu drogowego zlokalizowanego przy DW 785 Ciężkowice - Włoszczowa na działce o nr ewid. 221/1 w obrębie ewidencyjnym Maluszyn, gmina Żytno.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
131KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 226 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 23
Informacja wytworzona przez:
Adam Kuligowski
email: srodowisko@radomszczanski.pl
, w dniu:  28‑04‑2014 14:57:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dariusz Staszczyk
email: admin@radomszczanski.pl tel.:44 6858999 fax: 44 6834335
, w dniu:  28‑04‑2014 14:57:00
Data ostatniej aktualizacji:
20‑09‑2021 12:02:00
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie