Nabór pracowników


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w procesie naboru

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Radomsku, reprezentowane przez Starostę Radomszczańskiego, ul. Leszka Czarnego 22, Radomsko, email. starostwo@radomszczanski.pl, tel. 44 6834509
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod(a)radomszczanski.pl,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnego naboru na podstawie przepisów prawa pracy ( art. 221 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.) oraz wyrażonej zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie

       z regulacjami obowiązującymi w Starostwie,

  1. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, podmioty przetwarzające na podstawie zawartych umów, gwarantujące wdrożenie odpowiednich zabezpieczeń zgodnych z RODO,

      w szczególności podmioty dostarczające rozwiązania IT dla Starostwa.

  1. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia

      lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

      prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

      Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce

      do momentu wycofania zgody,

  1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

  1. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. Dane nie będą przekazywane

      do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

  1. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
  2. jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO oraz inne dane niż określone w art. 221 Kodeksu Pracy

      z dnia 26 czerwca 1974r. prosimy o dołączenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

 

Plik pdf OGŁOSZENIE O NABORZE
19‑01‑2021 13:43:45
Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym (oferta pracy nr 1/2021)
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
3,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
15‑01‑2021 15:11:22
PODINSPEKTOR W WYDZIALE FINANSOWYM OFERTA PRACY NR XX/2020
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
352KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf OGŁOSZENIE O NABORZE
28‑12‑2020 14:34:03
Inspektor w Referacie Praw Jazdy i Transportu- oferta pracy nr XXIII/2020
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
4,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf OGŁOSZENIE O NABORZE
18‑12‑2020 11:15:46
INSPEKTOR W WYDZIALE ZARZĄDZANIA DROGAMI OFERTA PRACY NR XXII/2020
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
3,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
17‑12‑2020 08:24:50
PODINSPEKTOR W WYDZIALE BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY OFERTA PRACY NR XVI/2020
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
400KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
14‑12‑2020 10:50:07
INSPEKTOR W WYDZIALE ZARZĄDZANIA DROGAMI OFERTA PRACY NR XVIII/2020
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
227KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf OGŁOSZENIE O NABORZE
10‑12‑2020 14:30:02
Podinspektor w Referacie Rejestracji Pojazdów  (oferta pracy nr XXI/2020)
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf OGŁOSZENIE O NABORZE
03‑12‑2020 15:20:54
Podinspektor w Wydziale Finansowym (oferta pracy nr XX/2020)
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
3,8MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
26‑11‑2020 13:45:36
PODINSPEKTOR W BIURZE PROMOCJI POWIATU, TURYSTYKI I SPORTU OFERTA PRACY XI/2020.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
398KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf OGŁOSZENIE O NABORZE
20‑11‑2020 14:42:58
Inspektor w Wydziale Zarządzania Drogami oferta pracy nr XVIII/2020
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów archiwalnych: 180 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 18
Informacja wytworzona przez:
Anna Gaik-Ślęzak , w dniu:  28‑04‑2014 15:28:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dariusz Staszczyk
email: admin@radomszczanski.pl tel.:44 6858999 fax: 44 6834335
, w dniu:  28‑04‑2014 15:28:00
Data ostatniej aktualizacji:
19‑01‑2021 13:54:06
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie