Ochrona środowiska


Plik pdf Zgłoszenie
01‑12‑2022 14:58:35

danych dotyczących wielkości i rodzaju emisji dla instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne operatora  Orange Polska S. A. oznaczonej symbolem 4276(88975N!)GOMUNICE DZ3 (WPI_KAMIENSK_GOMUNICEDZ3) zlokalizowanej w m. Hucisko, gmina Gomunice

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
3,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zgłoszenie
01‑12‑2022 13:38:25
danych dotyczących wielkości i rodzaju emisji dla instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne operatora  Orange Polska S. A. oznaczonej symbolem (88347N!) GOMUNICE DK1 zlokalizowanej na działce o nr ewid. 334 w obrębie ewidencyjnym Gomunice, gmina Gomunice.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zgłoszenie
25‑11‑2022 13:05:47
danych dotyczących wielkości i rodzaju emisji dla instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne operatora  Orange Polska S. A. oznaczonej symbolem (88072N!) DOBRYSZYCE C3 zlokalizowanej w m. Malutkie 15.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie
24‑11‑2022 13:42:29

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia Farmie Lipowczyce Tomasz Rochowski pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód z ujęcia zlokalizowanego na działce o nr ewid. 187 położonej w obrębie ewidencyjnym Żencin, gmina Kodrąb.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
857KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie
21‑11‑2022 13:36:26
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, dotyczące zebrania całości materiałów i dowodów w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. wylotów kanalizacji deszczowej na działkach o numerach ewidencyjnych 513 i  514 w obrębie ewidencyjnym Borzykowa, gmina Żytno.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
824KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zgłoszenie
14‑11‑2022 10:38:21
danych dotyczących wielkości i rodzaju emisji dla instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne operatora Orange Polska S.A. oznaczonej symbolem 88360(88360N!)DĄBRÓWKA K. RADOMSKA(WPI_RADOMSKO_DABROWKA806), zlokalizowanej na terenie działki o numerze ewidencyjnym 806 położonej w obrębie ewidencyjnym Szczepocice Prywatne, gmina Radomsko.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
3,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zawiadomienie
14‑11‑2022 09:38:49

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków bytowych z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków Bio-Clear znajdującej się przy PSP w Strzelcach Małych do rowu przydrożnego dopływu Cieku spod Ochotnika.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie
03‑11‑2022 13:22:53

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, dotyczące udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych i gromadzenie ścieków komunalnych oraz osadów ściekowych na działakach o nr. ewid. 136/2 i 137 w 5 obrębie ewidencyjnym w Przedborzu.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
782KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie
03‑11‑2022 13:21:18

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, dotyczące udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków w Przedborzu wylotem do rzeki Pilicy  (zlokalizowanym na działce o nr. ewid. 143, 5 obręb ewidencyjny).

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
766KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja
21‑10‑2022 13:36:47

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie -  Zarządu Zlewni w Sieradzu, dotycząca wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu oczyszczonych ścieków komunalnych pochodzących z terenu oczyszczalni ścieków w Sekursku do rowu ziemnego zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 728/1 i 727/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Sekursko, gmina  Żytno.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
137KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów archiwalnych: 336 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 34
Informacja wytworzona przez:
Adam Kuligowski
email: srodowisko@radomszczanski.pl
, w dniu:  28‑04‑2014 14:57:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dariusz Staszczyk
email: admin@radomszczanski.pl tel.:44 6858999 fax: 44 6834335
, w dniu:  28‑04‑2014 14:57:00
Data ostatniej aktualizacji:
01‑12‑2022 15:01:57
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie