Pożytek publiczny


Plik pdf Ogłoszenie
22‑09‑2016 11:04:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
41KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
41KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
354KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

KOMUNIKAT

11‑05‑2016 14:07:50

Uprzejmie informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 25 września 2015r. o zmianie ustawy- Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015, poz.1923) stowarzyszenia zwykłe działające na podstawie dotychczasowych przepisów są obowiązane w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. od 20.05.2016r.) dokonać wpisu do ewidencji, o której mowa w art. 40 ust. 5 ustawy zmienianej.

Brak wpisu skutkuje rozwiązaniem stowarzyszenia zwykłego z mocy prawa. 

Do dnia dokonania wpisu  do ewidencji, o której mowa powyżej stowarzyszenia zwykłe działają na podstawie przepisów dotychczasowych.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
12,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała Rady Powiatu Radomszczańskiego nr XV/102/2015
04‑12‑2015 15:33:04
W sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
7,7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wyniki konsultacji trwającymi w okresie od 12.10.2015r. do 25.10.2015r.
02‑11‑2015 11:16:47
Dotyczy projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Opinia
02‑11‑2015 11:21:36
Dotycząca przedłożonego projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi wart. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
621KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
6,8MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY ZA ROK 2014
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
6,8MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 155 Numer strony: 3  4  5  6  7  .. 16
Informacja wytworzona przez:
Dariusz Staszczyk
email: admin@radomszczanski.pl tel.:44 6858999 fax: 44 6834335
, w dniu:  28‑04‑2014 14:58:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dariusz Staszczyk
email: admin@radomszczanski.pl tel.:44 6858999 fax: 44 6834335
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
02‑05‑2019 13:11:45
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive