Kontrola Fundacji i Stowarzyszeń


Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – obowiązki organizacji

Szanowni Państwo,

ustawa z dnia 01 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1124, 1285, 1723, 1843) nakłada na podmioty, tzw. „Instytucje obowiązane”, obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu. Stosownie do treści art. 2 ust. 1 pkt 21 i 22 ustawy, instytucją obowiązaną  jest  fundacja  ustanowiona  na  podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2023 r. poz. 166), a także stowarzyszenie posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261), w zakresie, w jakim przyjmuje lub dokonuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako  pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

W związku z powyższym, na mocy art. 130 ust. 2 pkt. 2 – 3 w związku z art. 2 ust. 1 pkt. 20 – 22 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, art. 25a ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz art. 14a ustawy o fundacjach, pełniąc funkcję organu nadzoru nad w/w stowarzyszeniami i fundacjami zwracam się z prośbą o złożenie wyjaśnień w drodze oświadczeń (według załączonego wzoru):

  1. czy Państwa organizacja przyjmuje lub dokonuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, bez względu na to czy płatność jest w drodze w jednej operacji czy kliku operacji, które wydają się być ze sobą powiązane,
  2. czy Państwa organizacja nie prowadzi / prowadzi działalność w zakresie gier losowych w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 227).

Informację w formie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę(y) umocowaną(e) do działania w sprawach majątkowych zgodnie z zapisami statutu Państwa organizacji, należy złożyć za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Radomsku, ul. Leszka Czarnego 22, 97-500 Radomsko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2023 r.


Ponadto zobowiązuję Państwa do bieżącego informowania w ciągu roku, Starosty Radomszczańskiego o przypadku wystąpienia w Państwa organizacji płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji.

Zgodnie z art. 25a ust.1 i 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261) do kontroli, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 12 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124, 1285).

Niezastosowanie się do powyższego żądania może skutkować  zastosowaniem art. 28 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261) lub art. 14 ustawy o fundacjach oraz sankcji, wynikających z Rozdziału 13 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości wskazany jest kontakt z pracownikiem Urzędu – Edyta Woldan - Cebula, tel. 44 685 89 25, e-mail: organizacyjny2@radomszczanski.pl.

Plik pdf INFORMACJA
31‑07‑2020 10:32:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx OŚWIADCZENIE
12‑10‑2023 13:19:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
32KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Edyta Woldan-Cebula , w dniu:  12‑12‑2018 13:07:20
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Ciupiński
email: avk@radomszczanski.pl
, w dniu:  12‑12‑2018 13:07:20
Data ostatniej aktualizacji:
12‑10‑2023 13:53:01
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive