Zbiorcza informacja o petycjach


Informacja zbiorcza na temat petycji rozpatrzonych w 2022 roku

21‑02‑2023 11:13:31
Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja zbiorcza na temat petycji rozpatrzonych w 2021 roku

07‑03‑2022 09:20:44

Realizując dyspozycję wynikającą z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2018 poz. 870) informujemy, że do Starostwa Powiatowego w Radomsku w roku 2021 wpłynęła 1 petycja podlegająca rozpatrzeniu:

1) petycja z dnia 8 marca 2021 roku (e-mail), w sprawie umieszczenia skrzynek ze środkami higienicznymi w miejscach użyteczności publicznej.

Na petycję  udzielono odpowiedzi za pismem: BR.152.8.2021 z dnia 7 czerwca 2021 roku.

Sposób załatwienia : petycja pozostaje bez rozpatrzenia.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja zbiorcza na temat petycji rozpatrzonych w 2020 roku

10‑02‑2021 13:51:54

Realizując dyspozycję wynikającą z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2018 poz. 870) informujemy, że do Zarządu Powiatu Radomszczańskiego w roku 2020 wpłynęło 7 petycji:

1) petycja z dnia 21 marca 2020r. (e-mail), w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed ekspozycją na sztuczne pola elektromagnetyczne.

Petycję przekazano do Gmin Powiatu Radomszczańskiego (e-mail) w dniu 30 marca 2020 roku.

2) petycja z dnia 2 kwietnia 2020 roku (e-mail), w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego.

Na petycję  udzielono odpowiedzi pismem nr BR.152.2.2020 z dnia 12 maja 2020 roku. Sposób załatwienia : wyjaśniająco

3) petycja z dnia 4 maja 2020 roku (e-mail), w sprawie inwazji kosmitów.

Sposób załatwienia : pozostawiono bez rozpatrzenia informując wnoszącego pismem nr BR.152.3.2020 z dnia 18 maja 2020 roku.

4) petycja z dnia 14 października 2020 roku (e-mail), w sprawie opracowania ulotek informujących o noszeniu maseczek.

Na petycję  udzielono odpowiedzi pismem nr BR.152.4.2020 z dnia 04 listopada 2020 roku. Sposób załatwienia : wyjaśniająco

5) dwie petycje z dnia 14 listopada 2020 roku (e-mail), petycja z dnia 19 listopada 2020 roku oraz petycja z dnia 21 listopada 2020 roku (e-mail) w sprawie zminimalizowania wykluczenia komunikacyjnego.

Petycje przekazano pismem nr BR.152.5.2020 z dnia 15 grudnia 2020 roku Prezydentowi Miasta Radomsko celem rozpatrzenia zgodnie z właściwością .

6) petycja z dnia 30 listopada 2020 roku (e-mail), uzupełnienie petycji z dnia 1 grudnia 2020 roku (e-mail) oraz petycja z dnia 9 grudnia 2020 roku (e-mail) w sprawie udoskonalenia życia z zakresu życia społecznego.

Petycję przekazano pismem nr BR.152.6.2020 z dnia 16 grudnia 2020 roku do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej celem rozpatrzenia zgodnie z właściwością.

7) petycja z dnia 5 grudnia 2020 roku (e-mail) oraz petycja z dnia 12 grudnia 2020 roku (e-mail), w sprawie udoskonalenia życia z zakresu życia społecznego.

Petycje przekazano pismem nr BR.152.7.2020 z dnia 16 grudnia 2020 roku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi oraz do Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku celem rozpatrzenia zgodnie z właściwością.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Petycje rozpatrzone przez Zarząd Powiatu Radomszczańskiego w 2019 roku

23‑06‑2020 10:14:31

Realizując dyspozycję wynikającą z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (tj. Dz.U. 2018 poz. 870)  informujemy, że do Zarządu i Rady Powiatu Radomszczańskiego w roku 2019 wpłynęło 9 petycji:

1) petycja z dnia 18 marca 2019 roku  (list), w sprawie remontu drogi powiatowej nr 3921E na odcinku Przedbórz-Grobla-Taras-Faliszew;

Na petycję  udzielono odpowiedzi pismem nr BR.152.1.2019 z dnia 31maja 2019 roku. Sposób załatwienia : wyjaśniająco

2) petycja z dnia 27 marca 2019 roku (list), w sprawie położenia nowej nakładki na drodze powiatowej 3903E na odcinku  Gidle – Kuźnica;

Rada Powiatu Radomszczańskiego w dniu 29 maja 2019 roku podjęła uchwałę Nr VII/64/2019 w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.

3) petycja z dnia 8 maja 2019 roku (e-PUAP), dotycząca zapewnienia transmisji posiedzeń Komisji Stałych Rady Powiatu Radomszczańskiego;

Rada Powiatu Radomszczańskiego w dniu 26 czerwca 2019 roku podjęła uchwałę Nr X/78/2019 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zapewnienia transmisji posiedzeń Komisji Stałych Rady Powiatu Radomszczańskiego. Rada Powiatu Radomszczańskiego rozpatrzyła petycję negatywnie.

4) petycja z dnia 31 lipca 2019 roku (e-mail), w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Radomsku Polityki Zarządzania konfliktem Interesów;

Rada Powiatu Radomszczańskiego w dniu 25 września 2019 roku podjęła uchwałę Nr XII/91/2019 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Radomsku Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.  Rada Powiatu Radomszczańskiego rozpatrzyła petycję negatywnie.

5) petycja z dnia 04 października 2019 roku (e-mail), w sprawie zmiany ustawy o Sądzie Najwyższym;

Na petycję  udzielono odpowiedzi pismem nr BR.152.5.2019 z dnia 16 października 2019 roku Sposób załatwienia : wyjaśniająco

6) petycja z dnia 14 października 2019 roku (list), w sprawie zwiększenia częstotliwości kursowania pociągów Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej;

Rada Powiatu Radomszczańskiego w dniu 30 października 2019 roku podjęła uchwałę Nr XIII/102/2019 w sprawie przekazania petycji według właściwości. Petycję przekazano Marszałkowi Województwa Łódzkiego celem jej rozpatrzenia zgodnie z właściwością.

7) petycja z dnia 18 listopada 2019 roku (e-mail) oraz petycja z dnia 29 listopada 2019 roku (e- mail), w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego;

Rada Powiatu Radomszczańskiego w dniu 18 grudnia 2019 roku podjęła uchwałę Nr XV/132/2019 w sprawie przekazania petycji z dnia 18 listopada 2019 roku oraz petycji z dnia 28 listopada 2019 roku według właściwości. Petycje przekazano do Szpitala  Powiatowego w Radomsku  oraz do Sejmu RP celem ich rozpatrzenia zgodnie z właściwością.

8) petycja z dnia 25 listopada 2019 roku (e-mail), w sprawie przywrócenia linii autobusowej na trasie Przedbórz-Piotrków Tryb.-Łódź, Łódź-Piotrków Tryb.-Przedbórz;

Pismem nr BR.152.8.2019 z dnia 02 grudnia 2019 roku przekazano petycję według właściwości do Marszałka Województwa Łódzkiego.

9) petycja z dnia 06 grudnia 2019 roku (e-mail), w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego;

Na petycję  udzielono odpowiedzi pismem nr BR.152.9.2019 z dnia 02 stycznia 2020 roku Sposób załatwienia : wyjaśniająco
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Petycje rozpatrzone przez Zarząd Powiatu Radomszczańskiego w 2018 roku

25‑02‑2019 14:27:49

Realizując dyspozycję wynikającą z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014. 1195, z późn. zm.)  informujemy, że do Zarządu Powiatu Radomszczańskiego w roku 2018 wpłynęły 4 petycje:

1) petycja z dnia 2 marca 2018r. (e-mail), zawierająca postulat Utworzenia transportu zbiorowego w przypadku planowanego Województwa Częstochowskiego dla lepszego kontaktu i dojazdu z Częstochową".

2) petycja z dnia 7 maja 2018r. (e-mail), zawierająca postulat w sprawie Wojewódzkich autobusów Województwa Częstochowskiego (planowanego) w postaci przewoźników na terenie województwa PKS Pajęczno, PKS Wieluń , PKS Radomsko, PKS Częstochowa, PKS Zawiercie, MPK Częstochowa do realizacji rozkładu lub realizację  rozkładu przez komórkę  organizacyjną  województwa planowanego".

3) petycja z dnia 8 maja 2018r. (e-mail), w sprawie „Włączenia PKS Częstochowa S.A., PKS Lubliniec w organy samorządu Częstochowskiego - Województwa Częstochowskiego, czyli powrotu do życia PKS Myszków i PKS Lubliniec".

4) petycja z dnia 8 maja 2018r. (e-mail), w sprawie „Włączenia PKS Częstochowa S.A., PKS Lubliniec w organy samorządu Częstochowskiego - Województwa Częstochowskiego, czyli powrotu do życia PKS Myszków i PKS Lubliniec".  – uzupełnienie petycji.

Na petycję  wymienioną  w pkt 1 udzielono odpowiedzi pismem nr BR.152.1.2018 z dnia 04.04.2018r. Sposób załatwienia : wyjaśniająco.

Na petycje wymienione w pkt 2, 3 i 4 udzielono odpowiedzi pismem nr BR.152.2.2018 z dnia 26.06.2018r. Sposób załatwienia : wyjaśniająco.

Zgodnie z wolą  autora odpowiedzi udzielono pocztą elektroniczną.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Petycje rozpatrzone przez Zarząd Powiatu Radomszczańskiego w 2017 roku

19‑03‑2018 13:09:19

Realizując dyspozycję wynikającą z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014. 1195, z późn. zm.)  informujemy, że do Rady  Powiatu Radomszczańskiego i do Zarządu Powiatu Radomszczańskiego w roku 2017 nie wpłynęły żadne petycje.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Petycje rozpatrzone przez Zarząd Powiatu Radomszczańskiego w 2016 roku

12‑06‑2017 11:14:24

Realizując dyspozycję wynikającą z art.14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014. poz. 1195, z późn. zm.), poniżej została zamieszczona zbiorcza informacja na temat petycji rozpatrzonych w 2016 roku.

W 2016 roku wpłynęły 2 petycje :

  1. Petycja w sprawie nie likwidowania przejścia łączącego osiedle Miła-Brzeźnicka z uladminicami Sadowa i następnie Krasickiego, znajdującego się między budynkami Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska, a Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1.

Data wpływu : 11.04.2016

Petycję uznano za zasadną.

  1. Petycja w sprawie rozwiązania problemu bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Sucharskiego z Poprzeczną w Radomsku.

Data wpływu petycji : 17.12.2016

Petycję pozostawiono bez rozpatrzenia – nie spełniała wymogów art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o petycjach.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Aleksandra Bugdal
email: rada2@radomszczanski.pl tel.:44 6851332
, w dniu:  28‑11‑2016 09:57:59
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Ciupiński
email: avk@radomszczanski.pl
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
21‑02‑2023 11:15:21
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive