Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) jest systemem służącym do przekazywania wniosków, pism lub innych dokumentów w formie elektronicznej do podmiotu publicznego.

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczenia dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 971).

W celu skorzystania z ESP urzędu dostępnej na platformie ePUAP lub PeUP, niezbędne jest spełnienie następujących warunków:

Adres skrytki na ePUAP to: /sradomsko/SkrytkaESP
Formularz pisma ogólnego do podmiotu publicznego: Pismo ogólne

Formularze systemu Pojazd i Kierowca: esp.pwpw.pl
Katalog usług na platformie PeUP: pzradomsko.peup.pl

Akceptowalnymi formatami plików dołączanych do formularzy są:

  • DOC, DOCX, RTF, ODT, TXT, PDF, XLS, XSLX, ODS, XML
  • GIF, TIF, JPG, PNG, SVG

Maksymalny rozmiar dokumentów elektronicznych wraz z załącznikami możliwy do doręczenia wynosi 5 MB.

Dokumenty elektroniczne mogą być dostarczane do urzędu także na informatycznych nośnikach danych takich jak płyta CD lub płyta DVD. Dokumenty muszą być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym ważnym kwalifikowanym certyfikatem.

Informacja wytworzona przez:
Sławomir Ciupiński
email: avk@radomszczanski.pl
, w dniu:  04‑04‑2016 09:23:31
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Ciupiński
email: avk@radomszczanski.pl
, w dniu:  04‑04‑2016 09:23:31
Data ostatniej aktualizacji:
04‑04‑2016 10:05:56
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive