StarostaKompetencje Starosty

 1. Starosta koordynuje działania w zakresie ważniejszych problemów społeczno-gospodarczych i kulturalnych Powiatu, nadzoruje działania Wicestarosty, Etatowych Członków Zarządu, Sekretarza i Skarbnika Powiatu oraz Kierowników komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego.
 2. W szczególności do zadań Starosty należy:
  • reprezentowanie Powiatu Radomszczańskiego na zewnątrz,
  • wykonywanie funkcji Przewodniczącego Zarządu i organizowanie jego pracy,
  • nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z pracownikami Starostwa, oraz wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników powoływanych przez Radę Powiatu,
  • przedkładanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwał w zakresie spraw finansowych,
  • przedkładanie Wojewodzie uchwał Rady,
  • przedkładanie Radzie kandydatów na stanowiska: Wicestarosty, Członków Zarządu i Skarbnika Powiatu,
  • ogłaszanie uchwały budżetowej i sprawozdania z jej wykonania,
  • kierowanie bieżącymi sprawami powiatu,
  • wydawanie decyzji indywidualnych w sprawach z zakresu administracji publicznej z wyjątkiem decyzji, które na podstawie przepisów szczególnych należą do Zarządu Powiatu,
  • sprawowanie zwierzchnictwa w stosunku do kierowników jednostek organizacyjnych powiatu i powiatowych służb, inspekcji, straży,
  • udzielanie upoważnień wicestaroście, poszczególnym członkom zarządu powiatu, pracownikom starostwa, powiatowych służb, inspekcji i straży oraz kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do wydawania w jego imieniu decyzji,
  • wykonywanie innych zadań przewidzianych w ustawach,
  • podejmowanie przedsięwzięć i inicjatyw w celu pozyskiwania środków do budżetu powiatu,
  • udzielanie wywiadów i informacji środkom przekazu w sprawach dotyczących działalności powiatu.
Beata Pokora
STAROSTA RADOMSZCZAŃSKI
Imię:
Beata
Nazwisko:
Pokora
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Anna Gaik-Ślęzak , w dniu:  28‑04‑2014 13:25:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dariusz Staszczyk
email: admin@radomszczanski.pl tel.:44 6858999 fax: 44 6834335
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
27‑05‑2014 15:20:50
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive