Strategia Rozwoju 2020Dobiegł końca okres obowiązywania poprzedniej Strategii Rozwoju Powiatu Radomszczańskiego na lata 2007-2015.

Obecnie obowiązujący dokument pn. "Strategia Rozwoju Powiatu Radomszczańskiego 2020" został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Radomszczańskiego Nr LIII/370/2014 w dniu 13 listopada 2014r. i będzie realizowany do 2020 roku.

Dla projektu SRPR 2020 została opracowana jako dokument towarzyszący prognoza oddziaływania na środowisko z której wynika, iż założenia i kierunki działań przyjęte w dokumencie Strategii nie mają negatywnego wpływu na środowisko ( w tym przede wszystkim na obszary sieci Natura 2000) co zostało potwierdzone pozytywnymi opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi.

Dokument w wersji papierowej jest dostępny w Referacie ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Radomsku, a w wersji elektronicznej na stronie internetowej powiatu oraz biuletynie informacji publicznej.

Informacja wytworzona przez:
Sławomir Ciupiński
email: avk@radomszczanski.pl
, w dniu:  04‑12‑2014 11:28:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Ciupiński
email: avk@radomszczanski.pl
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
04‑12‑2014 11:36:24
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive