Starostwo


Dane teleadresowe

ADRES Starostwo Powiatowe w Radomsku
ul. Leszka Czarnego 22,
97-500 Radomsko
TELEFON +48 44 6834509
FAX +48 44 6834335
EMAIL starostwo(a)radomszczanski.pl
ESP ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Skrytka ePUAP /sradomsko/SkrytkaESP
STRONA INTERNETOWA www.radomszczanski.pl
NIP 772-22-61-699
REGON 590648445
NIP POWIATU 772-22-61-699
REGON POWIATU 590648445
Kontakt tel. +48 44 6834509, fax +48 44 6834335
e-mail: starostwo(a)radomszczanski.pl
Starosta Andrzej Plutecki
tel. +48 44 6834509
Wicestarosta Robert Zakrzewski
tel. +48 44 6830972
Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Ciecióra
tel. +48 44 6851332,
e-mail: rada(a)radomszczanski.pl
Sekretarz Tomasz Kornacki
tel. +48 44 6834509
Skarbnik Jan Gustalik
tel. +48 44 6834509 wew. 965

Godziny pracy

 


Godziny pracy Kasy

poniedziałek: 730 - 1530
wtorek, środa, piątek: 730 - 1530
czwartek: 730 - 1630

poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 730 - 1420
czwartek 730 - 1615

Godziny przyjmowania wniosków w sprawach związanych z rejestracją pojazdów czwartek: 730 - 1530
pozostałe dni robocze: 730 - 1430

Przy składaniu wniosku o rejestrację pojazdu, wydanie wtórnika lub wymianę dowodu rejestracyjnego należy pobrać numerek w pokoju 100, 101, 102, lub 103 bądź ustalić termin załatwienia sprawy z pracownikiem. Numery telefonów do Zespołu ds. rejestracji pojazdów: 44 685-89-21, 44 685-89-19, 44 685-89-20, 44 685-89-84.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 1000 - 1500 czwartek: 1000- 1630
Biuro Rzeczy Znalezionych poniedziałek - piątek: 800 - 1530
Wydział Organizacyjny, pok. 108, tel. +48 44 6858925

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z JĘZYKA MIGOWEGO W STAROSTWIE


P. Anna Rumik - pracownik Wydziału Organizacyjnego

jest osobą przeszkoloną w zakresie podstawowej znajomości języka migowego

nr pokoju: 109 - I piętro,
nr kontaktowy: 44 / 685-89-26.

Na podstawie Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209,poz.1243) osoba uprawniona, będąca osobą niepełnosprawną w rozumieniu Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia należy dokonać w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Radomsku -pok. nr 109, nr tel.44/685-89-26 u P. Anny Rumik.

WYKAZ KONT BANKOWYCH STAROSTWA POWIATOWEGO W RADOMSKU

BANK PEKAO S.A. O/RADOMSKO

WYSZCZEGÓLNIENIE NUMERY KONTA
Dochody Starostwa:
  • opłaty komunikacyjne za wydanie praw jazdy, rejestrację pojazdów (bez opłaty CEPIK)
  • opłaty za udostępnianie zasobu geodezyjnego
  • karty wędkarskie
  • opłaty za zajęcie pasa drogi
  • tenuty za obwody łowieckie
66 1240 3132 1111 0010 3931 6755
Depozyty - wadia, opłata CEPIK 07 1240 3132 1111 0010 3931 6944
Dochody Skarbu Państwa - użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, przekształcenia 78 1240 3132 1111 0010 3931 7606
Opłata skarbowa pobierana na rzecz Urzędu Miasta Radomsko 49 1560 0013 2039 6334 0000 0007

 

UWAGA: Opłatę skarbową można wpłacać bezpośrednio na rachunek Urzędu Miasta w Radomsku
numer konta: 49 1560 0013 2039 6334 0000 0007W przypadku niemożności ustalenia, na które konto należy dokonać wpłaty, prosimy o kontakt telefoniczny z Wydziałem Finansowym pod numerami telefonów:44 685-89-59
44 685-89-63
44 683-41-92

Informacja wytworzona przez:
Edyta Woldan-Cebula , w dniu:  28‑04‑2014 13:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dariusz Staszczyk
email: admin@radomszczanski.pl tel.:44 6858999 fax: 44 6834335
, w dniu:  28‑04‑2014 13:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
27‑06‑2017 08:39:41
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie